Paginacija

Marketing grada Varaždina kao turističke destinacije
Marketing grada Varaždina kao turističke destinacije
Sandra Pokos
Rad ne sadrži sažetak.
Marketing otoka Lokruma
Marketing otoka Lokruma
Marko Ilić
Potrebno je razumjeti što su marketing i marketinške koncepcije, a vezano uz to i društveno odgovorno poslovanje na koje se trebaju oslanjati sve turistiĉke destinacije, pa i otok Lokrum. Objašnjeno je porijeklo i definicija pojma turistiĉke destinacije kako bi se lakše tumaĉila daljnja problematika. Kaţe se da je turistiĉka destinacija odreĊena uţa ili šira prostorna cjelina u kojoj se ostvaruje turistiĉki promet, a ta cjelina moţe biti svako mjesto koje raspolaţe...
Marketinško istraživanje tržišta na primjeru grada Zagreba
Marketinško istraživanje tržišta na primjeru grada Zagreba
Petra Kurajica
Rad ne sadrži sažetak.
Marketinško planiranje, primjer kampa 5* u Istri
Marketinško planiranje, primjer kampa 5* u Istri
Arne Biogradlija
Rad ne sadrži sažetak.
Menadžment destinacije Splitsko-dalmatinske županije
Menadžment destinacije Splitsko-dalmatinske županije
Ana Habunek
Rad ne sadrži sažetak.
Menadžment kamping resorta
Menadžment kamping resorta
Danijela Zgrablić
Rad ne sadrži sažetak.
Međunarodna razmjena Hrvatske s državama Europske unije
Međunarodna razmjena Hrvatske s državama Europske unije
Martina Grubišić
Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju (1. srpnja 2013.) dobila mogućnost za poboljšanje i proširenje gospodarskih mogućnosti, prije svega participacijom na slobodnom europskom tržištu. S obzirom na to da su glavni ciljevi Europske unije usmjereni na uravnotežen gospodarski i društveni razvoj, ponajprije politikom slobodnog tržišta roba, usluga, ljudi i kapitala, Hrvatska je članstvom dobila bolju priliku za sudjelovanje na tom zajedničkom tržištu. Izvoz je jedna od...
Mobilni marketing
Mobilni marketing
Josip Kocijan
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija