Paginacija

Istraživanje potencijala prodaje novog proizvoda OPG-a Anton
Istraživanje potencijala prodaje novog proizvoda OPG-a Anton
Leonila Koller
Rad ne sadrži sažetak.
Kontroling kao podrška menadžmentu u složenim poduzećima na primjeru koncerna Končar
Kontroling kao podrška menadžmentu u složenim poduzećima na primjeru koncerna Končar
Tihana Altman
Kontroling je umjetnost vođenja poduzeća i kao takav služi kao podrška menadžmentu. U svijetu prepoznat kao nezaobilazan odjel, u hrvatskim poduzećima još uvijek čeka procvat i integraciju koju zaslužuje. Da bi se vidjelo koliko je potrebno kako bi kontroling opravdao svoje mjesto u poduzeću, provedeno je istraživanje u jednoj od većih grupacija u Hrvatskoj, u grupi KONČAR. Na temelju dobivenih rezultata zaključak je kako je kontroling još uvijek nedovoljno zastupljen te kako...
Kriza kao poticaj za uspješnije poslovanje
Kriza kao poticaj za uspješnije poslovanje
Ana Raič
Poslovne krize predstavljaju neţeljena, ali ne i neoĉekivana, stanja u ţivotu svakog poslovnog subjekta - one su dogaĊaji s dramatiĉnim, katkad i katastrofalnim uĉinkom. Kriza nije samo ozbiljna situacija koja vuĉe korak unatrag, kriza je i kvalitetan izazov koji, ukoliko se na njega zna odgovoriti, zasigurno donosi dugoroĉne pozitivne okolnosti. U konaĉnici, krizom obiĉno završava jedna faza poslovanja i poĉinje druga, ako je tvrtka spremna zaokrenuti njezin tok u pozitivnom smjeru.
Logistika povrata u poduzeću Lipkom d.o.o.
Logistika povrata u poduzeću Lipkom d.o.o.
Tena Strganac
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija