Paginacija

Analiza promocijskih aktivnosti poduzeća Zvijezda d.d.
Analiza promocijskih aktivnosti poduzeća Zvijezda d.d.
Antonio Popić
Ovaj specijalistički diplomski rad analizira promocijske aktivnosti poduzeća Zvijezda d.d. Rad ispituje moraju li se i zašto promocijske aktivnosti poduzeća Zvijezda d.d. unaprijediti i još više prilagoditi potrošačima. Promocija je proces komuniciranja između poduzeća i kupaca s ciljem da se stvori pozitivan stav o prodajnom asortimanu, čime bi potrošače trebalo navesti da pri kupnji daju prednost upravo tim proizvodima. Promocijski miks u trgovini ostvaruje se pomoću četiri...
Analiza razloga zašto mladi napuštaju Republiku Hrvatsku
Analiza razloga zašto mladi napuštaju Republiku Hrvatsku
Miona Merkaš
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza stavova zaposlenika hrvatskih poduzeća o povećanju ukupne uspješnosti poslovanja korištenjem procesnog pristupa u poslovnom upravljanju
Analiza stavova zaposlenika hrvatskih poduzeća o povećanju ukupne uspješnosti poslovanja korištenjem procesnog pristupa u poslovnom upravljanju
Kristina Janković
Procesni pristup u poslovnom upravljanju definira se kao holistički pristup upravljanju koji podrazumijeva sustavno utvrđivanje, razumijevanje i upravljanje poslovnim procesima organizacije sa svrhom optimiziranja i poboljšavanja poslovanja. U ovom se specijalističkom diplomskom radu analiziraju stavovi ispitanika o povećanju ukupne uspješnosti poslovanja korištenjem procesnog pristupa u poslovnom upravljanju. U radu su teorijski obrađene teme vezane uz procesni pristup i koncept...
Analiza stavova zaposlenika poduzeća Lafargeholcim d.o.o. o mogućim učincima korištenja e-računa na optimaciju poslovanja odjela
Analiza stavova zaposlenika poduzeća Lafargeholcim d.o.o. o mogućim učincima korištenja e-računa na optimaciju poslovanja odjela
Liana Kohle
Cilj ovog rada je istražiti prednosti i nedostatke te izazove integracije e-računa, kao i percepciju zaposlenika odjela upravljanja dobavljačima LafargeHolcim o njegovim funkcionalnostima. E-račun sustav uključuje elektroničku razmjenu računa koristeći sustav elektroničke razmjene podataka (EDI) među poslovnim partnerima i u današnje vrijeme nameće se kao standard. Omogućava tvrtkama ostvarivanje značajne financijske uštede, kao i pozitivan utjecaj na okoliš. Okvir prednosti...
Analiza tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj
Analiza tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj
Goran Božić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza tržišta rada u ugostiteljstvu i turizmu
Analiza tržišta rada u ugostiteljstvu i turizmu
Ivan Pilko
Specijalistički diplomski rad na temu Analiza tržišta rada u ugostiteljstvu i turizmu imao je za cilj analizirati tržište rada za potrebe turizma. Kao podloga za ovo istraživanje poslužio je teorijski okvir, u kojem se pojmovno definiralo tržište rada, napravio se pregled trendova na tržištu rada, kako općenito tako i u Hrvatskoj. Definiran je pojam hotelijerstva i ugostiteljstva te je objašnjena važnost ljudskih resursa i obrazovanja. Napravljena je analiza tržišta rada u...
Analiza upravljanja projektom iz sredstava EU fondova na primjeru OPG Popović
Analiza upravljanja projektom iz sredstava EU fondova na primjeru OPG Popović
Slobodan Popović
Politika ruralnog razvoja Europske unije financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj ĉija vrijednost u razdoblju od 2014. do 2020. iznosi 100 milijardi eura. Europska Unija je prepoznala problematiku ruralnog razvoja i u skladu s tim napravila reformu unutar Zajedniĉke poljoprivredne politike i zapoĉela s provedbom LEADER pristupa. Ulaskom u Europsku uniju, Republika Hrvatska dobila je mogućnost korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD)....
Analiza uspješnosti internet-marketinga kompanije Lego
Analiza uspješnosti internet-marketinga kompanije Lego
Senad Pehilj
Internet je u današnje doba nezaobilazan alat marketinga i ne samo da je dobro biti online prisutan, nego je i neophodno kako bi se doprlo do ciljane publike koja sve više i više vremena provodi na internetu. Jedno od mjesta gdje ljudi provode mnogo vremena su definitivno društvene mreţe, stoga kompanije vrlo mnogo ulaţu u marketinške aktivnosti baš u tom podruĉju. No to je samo dio interneta, koji se sastoji od svakojakih mogućih kanala promocije, od Youtube-videa pa sve do...
Analiza uspješnosti projekta "Poslujmo zajedno/Doing business together"
Analiza uspješnosti projekta "Poslujmo zajedno/Doing business together"
Ivan Grobotek
U ovom specijalističkom diplomskom radu analizira se uspješnost provedbe projekta „Poslujmo zajedno/Doing business together“. Prvi dio rada usredotočen je na sam pojam projekta te upravljanje istim kroz projektne faze, rizike koji se susreću u realizaciji projekta te evaluaciju završnog stanja odnosno vrednovanje projekta. Razlog tome je kako bi kasnija analiza ciljnog projekta u ovom radu bila prikazana kroz prizmu tih istih projektnih faza, rizika i upravljanja koje su spomenute u...
Analiza uspješnosti provedbe projekta navodnjavanja "IRRI"
Analiza uspješnosti provedbe projekta navodnjavanja "IRRI"
Ana Šimunčić
U ovom radu analizira se uspješnost provedbe projekta navodnjavanja „IRRI“. Na području Republike Hrvatske proteklih godina zabilježene su velike suše, koje negativno utječu na poljoprivrednu proizvodnju smanjujući prinose. Proizvođači zbog toga gube sposobnost daljnjeg ulaganja u povećanje proizvodnje ili ulaganja u nove tehnologije. Ovim projektom dokazano je da se uz pomoć EU fondova može dobiti potpora za ulaganje u navodnjavanje, kojom će se za vrijeme sušnog razdoblja...
Anticipativno upravljanje krizom tvrtke Patričar d.o.o.
Anticipativno upravljanje krizom tvrtke Patričar d.o.o.
Marijan Živković
Promjene su neminovne bilo da predstavljaju opasnost, rizik, kriznu situaciju ili postaju izazov i prilika za uspjeh. Izazovi modernog menadžmenta izvor su promjena s kojima se kontinuirano suočava i mogu nastupiti brzo, a neke postepeno. Prevladavanje otpora promjenama zahtijeva razmatranje i postupanje u smislu ublažavanja ili uklanjanja njegovih posljedica u poslovanju. Proces upravljanja rizicima jedan je od instrumenata upravljanja krizom, koji mora biti integriran u cjelokupan...

Paginacija