Paginacija

Analiza stavova ispitanika o upravljanju poslovnim procesima na primjeru poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza stavova ispitanika o upravljanju poslovnim procesima na primjeru poduzeća u Republici Hrvatskoj
Valentina Radoš
Upravljanje poslovnim procesima definira se na razne načine, a najzastupljenija je definicija da su poslovni procesi određeni zadaci koji se ispunjavaju određenim redoslijedom kako bi doveli do najboljih i najučinkovitijih rezultata. Upravljanje tim procesima primarno je namijenjeno menadžerima. Cilj upravljanja poslovnim procesima je ostvarivanje vizije, misije i ciljeva poslovanja na svim razinama. Predmet je ovoga rada upravljanje poslovnim procesima, odnosno analiza mišljenja...
Analiza stavova ispitanika o uspješnosti poslovanja mirovinskih fondova
Analiza stavova ispitanika o uspješnosti poslovanja mirovinskih fondova
Ozana Malenica
Mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj reformiran je sukladno smjernicama i uputama Europske komisije. Cilj reforme je da se uspostavi ekonomski održiviji, a za korisnike povoljniji i izdašniji način financiranja u mirovini. Proveden je niz većih intervencija i manjih intervencija u sustavu u posljednjih 20 godina, a rezultati kao i mišljenje građana nisu posve zadovoljavajući. Predmet ovog rada je analiza mišljenja građana o uspješnosti poslovanja mirovinskih fondova, njihovoj...
Analiza stavova korisnika poliklinike Synlab Hrvatska
Analiza stavova korisnika poliklinike Synlab Hrvatska
Kristina Markota
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza stavova korisnika usluga e-građani
Analiza stavova korisnika usluga e-građani
Ivana Vranar
Namjera pokretanja sustava ′′e-Građani′′ bila je da se javna uprava modernizira, pojednostavi te ubrza izmjena podataka između države i korisnika. Modernizacijom javne uprave dolazi i do bolje internetske pokrivenosti nekih dijelova RH kako bi svim građanima bilo omogućeno korištenje sustava ′′e-Građani′′. Sustav se sastoji od: Osobnoga korisničkog pretinca, Središnjega državnog portala i NIAS sustava. Građani se sustavom mogu koristiti s vjerodajnicama triju...
Analiza stavova o djelotvornosti rada od kuće
Analiza stavova o djelotvornosti rada od kuće
Maja Marić
Jedan od elemenata fleksibilnog pristupa upravljanju ljudskim potencijalima na globalnoj razini svakako je i organizacija rada na izdvojenom mjestu, odnosno home office. S praksama rada na izdvojenom mjestu hrvatski poslodavci i zaposlenici u većoj mjeri po prvi puta su se susreli uslijed pojave pandemije COVID-19. Brojnim radnicima s obzirom na prirodu poslova koje obavljaju te činjenice da se u svojem radu koriste pretežito osobnim računalom i mobilnim telefonom, predstavljalo je...
Analiza stavova roditelja o učincima nastave na daljinu kod osnovnoškolaca
Analiza stavova roditelja o učincima nastave na daljinu kod osnovnoškolaca
Kristina Juračić
Učenje na daljinu predstavlja oblik učenja i poučavanja, tj. izvođenja odgojno-obrazovnog procesa, u kojemu se ne ostvaruje fizička prisutnost učenika i nastavnika, već se proces učenja i poučavanja odvija u virtualnom okruženju uz podršku informacijskih i komunikacijskih tehnologija. S praksama učenja na daljinu hrvatski su se učenici i studenti te nastavno osoblje po prvi puta susreli uslijed pojave pandemije COVID-19. Iznenadni prelazak na digitalno odvijanje nastave od...
Analiza stavova studenata Sveučilišta Libertas o kvaliteti studiranja te pripremljenosti za tržište rada u Hrvatskoj
Analiza stavova studenata Sveučilišta Libertas o kvaliteti studiranja te pripremljenosti za tržište rada u Hrvatskoj
Danijela Kurjaković
Kvaliteta je pojam s kojim se susrećemo u svakodnevnom životu te se može definirati u kontekstu različitih situacija. Međutim, kako mjeriti kvalitetu studiranja i što čini studijski program kvalitetnim? Jedan od načina je kroz standarde postavljene od nadležnih institucija, država ili unija pa je tako i Hrvatska ulaskom u Europsku uniju bila obvezna provesti reformu obrazovanja i uvesti Bolonjski sustav studiranja. U ovomu radu obrađuje se tematika kvalitete studija Sveučilišta...
Analiza stavova zaposlenika hrvatskih poduzeća o povećanju ukupne uspješnosti poslovanja korištenjem procesnog pristupa u poslovnom upravljanju
Analiza stavova zaposlenika hrvatskih poduzeća o povećanju ukupne uspješnosti poslovanja korištenjem procesnog pristupa u poslovnom upravljanju
Kristina Janković
Procesni pristup u poslovnom upravljanju definira se kao holistički pristup upravljanju koji podrazumijeva sustavno utvrđivanje, razumijevanje i upravljanje poslovnim procesima organizacije sa svrhom optimiziranja i poboljšavanja poslovanja. U ovom se specijalističkom diplomskom radu analiziraju stavovi ispitanika o povećanju ukupne uspješnosti poslovanja korištenjem procesnog pristupa u poslovnom upravljanju. U radu su teorijski obrađene teme vezane uz procesni pristup i koncept...
Analiza stavova zaposlenika poduzeća Lafargeholcim d.o.o. o mogućim učincima korištenja e-računa na optimaciju poslovanja odjela
Analiza stavova zaposlenika poduzeća Lafargeholcim d.o.o. o mogućim učincima korištenja e-računa na optimaciju poslovanja odjela
Liana Kohle
Cilj ovog rada je istražiti prednosti i nedostatke te izazove integracije e-računa, kao i percepciju zaposlenika odjela upravljanja dobavljačima LafargeHolcim o njegovim funkcionalnostima. E-račun sustav uključuje elektroničku razmjenu računa koristeći sustav elektroničke razmjene podataka (EDI) među poslovnim partnerima i u današnje vrijeme nameće se kao standard. Omogućava tvrtkama ostvarivanje značajne financijske uštede, kao i pozitivan utjecaj na okoliš. Okvir prednosti...
Analiza suradnje financijskih institucija i regulatornih tijela u suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma
Analiza suradnje financijskih institucija i regulatornih tijela u suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma
Antonija Ilijanić
Ovaj završni rad analizira suradnju financijskih institucija i regulatornih tijela u borbi protiv pranja novca. Glavni fokus istraživanja je usredotočen na ulogu banaka u sprječavanju i otkrivanju pranja novca. Prvo će se proučiti relevantna zakonska regulativa koja propisuje obveze financijskih institucija u sprječavanju pranja novca. Detaljno će se analizirati ključne smjernice i propisi koji reguliraju tu temu, kao što su Direktiva EU-a o sprečavanju pranja novca i Zakon o...
Analiza sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj
Analiza sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj
Andreja Zorić
Ekonomska globalizacija ima svoje pozitivne strane jer donosi sve veću integraciju nacionalnih gospodarstava diljem svijeta, posebice kroz trgovinu i financijske tokove. To uključuje trgovinu robom i uslugama, tokove kapitala, trgovinu valutama i vrijednosnim papirima, prijenos tehnologije i ideja, te međunarodne tokove rada odnosno migracije. Međutim globalizacijski procesi omogućuju da se tzv. „prljavi novac“ stečen raznim ilegalnim aktivnostima, kao što su korupcija, trgovina...

Paginacija