Paginacija

Agilno upravljanje projektom na primjeru projekta razvoja poslovanja logopedskog centra
Agilno upravljanje projektom na primjeru projekta razvoja poslovanja logopedskog centra
Nikola Blaži
SCRUM je agilna metodologija upravljanja projektima koja se posebno ističe stavljanjem naglaska na suradnju, fleksibilnost i inkrementalni razvoj proizvoda. Razvijen, prvotno za softverski sektor, SCRUM je postao popularan zbog svoje sposobnosti da se prilagodi dinamičnim okolnostima i brzo odgovori na promjene u zahtjevima projekta. Jedan od ključnih aspekata SCRUM-a jest rad u iteracijama poznatim kao sprintovi, koji obično traju između 2 i 4 tjedna. Svaki sprint rezultira potpunim i...
Aktualno stanje i potencijali razvoja grada Kutine
Aktualno stanje i potencijali razvoja grada Kutine
Dorotea Curić
Kroz ovaj završni rad pobliţe ćemo upoznati Grad Kutinu, njezinu bogatu povijest, povoljan geografski poloţaj, prometnu infrastrukturu, a moći ćemo uvidjeti i kako grad stoji sa europske perspektive. Upoznati ćemo i potporne poduzetniĉke institucije koje rade u svrhu razvitka grada. Pobliţe ćemo razraditi i pet poslovnih zona koje krase kutinski kraj te otkriti najveći potencijal meĊu njima, prvu pametnu logistiĉko – industrijsku poslovnu zonu u Hrvatskoj. Osvrnuti ćemo se i...
Analiza CROBEX-a u razdoblju od 2012. do 2017.
Analiza CROBEX-a u razdoblju od 2012. do 2017.
Marijan Milovac
Burze su organizirana mjesta diljem svijeta na kojima se trguje vrijednosnim papirima. Sam odnos ponude i potražnje na tržištu kapitala ovisi o rastu i padu cijena vrijednosnih papira. Na tržištu kapitala pojavljuje se veći broj vrijednosnih papira, a razlikuju se po svojoj vrijednosti i stupnju rizika. Upravo su zbog toga burzovni indeksi opći pokazatelji stanja na tržištu, a izraženi su numerički. Pomoću burzovnih indeksa moguće je pratiti ponašanje određenih grupa ...
Analiza etičnosti u marketingu financijskih institucija
Analiza etičnosti u marketingu financijskih institucija
Ana Marinović
U ovome specijalističkom diplomskom radu analiziraju se stavovi građana Republike Hrvatske o etičnosti u marketingu financijskih institucija. Uz istraživački dio, koji analizom daje odgovore na istraživačka pitanja, teorijski se obrađuju teme vezane uz marketing financijskih institucija. Etično poslovanje podrazumijeva razne vidove etičkoga poslovnog ponašanja, od strateških odluka do ponašanja prema kupcima i dobavljačima, odnosno moralna načela i vrijednosti koji...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Hrvatski telekom d.d. za razdoblje od 2015. do 2017. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Hrvatski telekom d.d. za razdoblje od 2015. do 2017. godine
Helena Anić
Cilj istraživanja je analiza financijskih izvještaja poduzeća Hrvatski Telekom d.d. za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Rezultati financijske analize sadržavati će informacije o financijskom položaju, uspješnosti i sigurnosti poslovanja poduzeća, koje mogu biti osnova za donošenje poslovnih odluka širokom krugu korisnika. Za uspoređivanje podataka koristi se horizontalna analiza, a za prikaz u strukturi koristi se vertikalna analiza. Za utvrđivanje uspješnosti i sigurnosti...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. od 2014. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. od 2014. do 2016. godine
Ana Lukač
Tema ovoga rada je analiza financijskih izvještaja kao jedan od alata u poslovnom procesu poduzeća koja se provodi radi sagledavanja ekonomske i financijske snage, te potencijalnih perspektiva i trendova u položaju poduzeća. Uobičajenim postupcima i instrumentima analize financijskih izvještaja, odnosno horizontalnom i vertikalnom analizom te analizom financijskih pokazatelja podrobno je obrađena analiza financijskih izvještaja na primjeru prehrambenog poduzeća Kraš d.d. ...
Analiza financijskih izvještaja tvrtke Makromikro d.o.o. Zagreb za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja tvrtke Makromikro d.o.o. Zagreb za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Andrea Cikojević
Ovim specijalističkim diplomskim radom analiziraju se financijski izvještaji poduzeća Makromikro d.o.o. iz Zagreba za razdoblje od četiri posljednje godine, za koje su završena financijska izvješća i koje su nam dostupne, od 2013. godine do 2016. godine. Osim provedene vertikalne i horizontalne financijske analize, izdvojeni su i financijski pokazatelji koji daju odgovor na pitanja o uspješnosti poslovanja u promatranom razdoblju, ali i može li Makromikro u budućnosti poslovati...
Analiza izloženosti banaka kreditnom riziku
Analiza izloženosti banaka kreditnom riziku
Marijo Galić
Ovaj diplomski rad referira se na problematiku izloženosti banaka kreditnom riziku. Banke su u svom poslovanju izložene mnogobrojnim rizicima. Upravljanje rizicima u bankarstvu ima za cilj, izbjeći nesolventnost banke i maksimizirati stopu prinosa na kapital. Osnova financijskog upravljanja sastoji se u dobrom i učinkovitom upravljanju aktivom i pasivom. Krediti i drugi plasmani klijentima predstavljaju najvažniju sastavnicu aktive banke. Oko 80% bilance banaka otpada na kreditni rizik,...
Analiza kreditne sposobnosti korporativnih klijenata u Zagrebačkoj banci d.d.
Analiza kreditne sposobnosti korporativnih klijenata u Zagrebačkoj banci d.d.
Boris Lolić
Tema je ovog rada određivanje kreditne sposobnosti korporativnih klijenata u Zagrebačkoj banci d.d. U radu se teorijski dio, koji nam definira pojam kredita, kamatne stope, analize kreditne sposobnosti, te sam pojam banke kao institucije, kombinira s praktičnim dijelom u kojemu je opisano kako jedna banka, u ovom slučaju Zagrebačka banka d.d., provodi plasman kredita na tržište te rizik povrata kredita svodi na minimum. Na temelju procedura i procjene kreditnog rizika kojima se banka...
Analiza otvorenih investicijskih fondova ZB Investa
Analiza otvorenih investicijskih fondova ZB Investa
Antonio Tonković
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija