Poslovne politike i strategija banaka u kreditiranju segmenta stanovništva u Hrvatskoj
Poslovne politike i strategija banaka u kreditiranju segmenta stanovništva u Hrvatskoj
Vjeran Matešić
Specijalistički diplomski rad obrađuje opću analizu poslovnih (kreditnih) politika i strategija upravljanja poslovnim (kreditnim) rizicima kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj s osvrtom na kreditiranje segmenta stanovništva. Također, ovaj rad pokriva opću analizu njihovog poslovnog okruženja s naglaskom na zakonsku regulativu i njezin utjecaj na profitabilnost i stabilnost kreditnih institucija, kao i cijelog bankarskoga sektora. Hipotetski gledano, radi se o specijalističkom...
Regulatorne mjere Basel III sporazuma u Republici Hrvatskoj
Regulatorne mjere Basel III sporazuma u Republici Hrvatskoj
Krešimir Jerin
Rad ne sadrži sažetak.