Analiza promocijskih aktivnosti poduzeća Zvijezda d.d.
Analiza promocijskih aktivnosti poduzeća Zvijezda d.d.
Antonio Popić
Ovaj specijalistički diplomski rad analizira promocijske aktivnosti poduzeća Zvijezda d.d. Rad ispituje moraju li se i zašto promocijske aktivnosti poduzeća Zvijezda d.d. unaprijediti i još više prilagoditi potrošačima. Promocija je proces komuniciranja između poduzeća i kupaca s ciljem da se stvori pozitivan stav o prodajnom asortimanu, čime bi potrošače trebalo navesti da pri kupnji daju prednost upravo tim proizvodima. Promocijski miks u trgovini ostvaruje se pomoću četiri...
Analiza stavova zaposlenika hrvatskih poduzeća o povećanju ukupne uspješnosti poslovanja korištenjem procesnog pristupa u poslovnom upravljanju
Analiza stavova zaposlenika hrvatskih poduzeća o povećanju ukupne uspješnosti poslovanja korištenjem procesnog pristupa u poslovnom upravljanju
Kristina Janković
Procesni pristup u poslovnom upravljanju definira se kao holistički pristup upravljanju koji podrazumijeva sustavno utvrđivanje, razumijevanje i upravljanje poslovnim procesima organizacije sa svrhom optimiziranja i poboljšavanja poslovanja. U ovom se specijalističkom diplomskom radu analiziraju stavovi ispitanika o povećanju ukupne uspješnosti poslovanja korištenjem procesnog pristupa u poslovnom upravljanju. U radu su teorijski obrađene teme vezane uz procesni pristup i koncept...
Analiza stavova zaposlenika poduzeća Lafargeholcim d.o.o. o mogućim učincima korištenja e-računa na optimaciju poslovanja odjela
Analiza stavova zaposlenika poduzeća Lafargeholcim d.o.o. o mogućim učincima korištenja e-računa na optimaciju poslovanja odjela
Liana Kohle
Cilj ovog rada je istražiti prednosti i nedostatke te izazove integracije e-računa, kao i percepciju zaposlenika odjela upravljanja dobavljačima LafargeHolcim o njegovim funkcionalnostima. E-račun sustav uključuje elektroničku razmjenu računa koristeći sustav elektroničke razmjene podataka (EDI) među poslovnim partnerima i u današnje vrijeme nameće se kao standard. Omogućava tvrtkama ostvarivanje značajne financijske uštede, kao i pozitivan utjecaj na okoliš. Okvir prednosti...
Međuovisnost monetarnih agregata, kredita banaka, zaposlenosti i gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj
Međuovisnost monetarnih agregata, kredita banaka, zaposlenosti i gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj
Marko Akmačić
Novac ima određen stupanj samostalnosti i može igrati aktivnu ulogu u gospodarstvu. U proučavanju monetarnih agregata nameće se niz različitih pitanja, počevši od pitanja što obuhvaća pojedini novčani agregat, pa do pitanja koji su uzroci njegovih promjena te kakav im je sveukupni utjecaj na kretanje zaposlenosti i rasta BDP-a. Pametnim usmjeravanjem monetarnih agregata može se pozitivno djelovati na gospodarski rast. Novčana masa, tečaj i kamata djelovanjem monetarnog...
Poslovne politike i strategija banaka u kreditiranju segmenta stanovništva u Hrvatskoj
Poslovne politike i strategija banaka u kreditiranju segmenta stanovništva u Hrvatskoj
Vjeran Matešić
Specijalistički diplomski rad obrađuje opću analizu poslovnih (kreditnih) politika i strategija upravljanja poslovnim (kreditnim) rizicima kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj s osvrtom na kreditiranje segmenta stanovništva. Također, ovaj rad pokriva opću analizu njihovog poslovnog okruženja s naglaskom na zakonsku regulativu i njezin utjecaj na profitabilnost i stabilnost kreditnih institucija, kao i cijelog bankarskoga sektora. Hipotetski gledano, radi se o specijalističkom...
Regulatorne mjere Basel III sporazuma u Republici Hrvatskoj
Regulatorne mjere Basel III sporazuma u Republici Hrvatskoj
Krešimir Jerin
Rad ne sadrži sažetak.
Rizici primanja instrumenata osiguranja plaćanja na primjeru koncerna Agrokor
Rizici primanja instrumenata osiguranja plaćanja na primjeru koncerna Agrokor
Marina Galić
U ovome radu analiziraju se rizici preuzimanja instrumenata osiguranja plaćanja na aktualnom primjeru koncerna Agrokor. Rad je prvi cjeloviti prikaz tijeka krize u koncernu Agrokor u kontekstu preuzimanja instrumenata osiguranja plaćanja, mjenica i zadužnica. Upravo su postupci dobavljača i vjerovnika vezani uz ove instrumente, prvo aktivacija zadužnica, a onda pregovori o prisilnoj naplati mjenica najvećim dijelom pridonijeli najznačajnijim pomacima u rješavanju financijske krize u...