Paginacija

Analiza CROBEX-a u razdoblju od 2012. do 2017.
Analiza CROBEX-a u razdoblju od 2012. do 2017.
Marijan Milovac
Burze su organizirana mjesta diljem svijeta na kojima se trguje vrijednosnim papirima. Sam odnos ponude i potražnje na tržištu kapitala ovisi o rastu i padu cijena vrijednosnih papira. Na tržištu kapitala pojavljuje se veći broj vrijednosnih papira, a razlikuju se po svojoj vrijednosti i stupnju rizika. Upravo su zbog toga burzovni indeksi opći pokazatelji stanja na tržištu, a izraženi su numerički. Pomoću burzovnih indeksa moguće je pratiti ponašanje određenih grupa ...
Analiza etičnosti u marketingu financijskih institucija
Analiza etičnosti u marketingu financijskih institucija
Ana Marinović
U ovome specijalističkom diplomskom radu analiziraju se stavovi građana Republike Hrvatske o etičnosti u marketingu financijskih institucija. Uz istraživački dio, koji analizom daje odgovore na istraživačka pitanja, teorijski se obrađuju teme vezane uz marketing financijskih institucija. Etično poslovanje podrazumijeva razne vidove etičkoga poslovnog ponašanja, od strateških odluka do ponašanja prema kupcima i dobavljačima, odnosno moralna načela i vrijednosti koji...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Hrvatski telekom d.d. za razdoblje od 2015. do 2017. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Hrvatski telekom d.d. za razdoblje od 2015. do 2017. godine
Helena Anić
Cilj istraživanja je analiza financijskih izvještaja poduzeća Hrvatski Telekom d.d. za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Rezultati financijske analize sadržavati će informacije o financijskom položaju, uspješnosti i sigurnosti poslovanja poduzeća, koje mogu biti osnova za donošenje poslovnih odluka širokom krugu korisnika. Za uspoređivanje podataka koristi se horizontalna analiza, a za prikaz u strukturi koristi se vertikalna analiza. Za utvrđivanje uspješnosti i sigurnosti...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. od 2014. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. od 2014. do 2016. godine
Ana Lukač
Tema ovoga rada je analiza financijskih izvještaja kao jedan od alata u poslovnom procesu poduzeća koja se provodi radi sagledavanja ekonomske i financijske snage, te potencijalnih perspektiva i trendova u položaju poduzeća. Uobičajenim postupcima i instrumentima analize financijskih izvještaja, odnosno horizontalnom i vertikalnom analizom te analizom financijskih pokazatelja podrobno je obrađena analiza financijskih izvještaja na primjeru prehrambenog poduzeća Kraš d.d. ...
Analiza financijskih izvještaja tvrtke Makromikro d.o.o. Zagreb za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja tvrtke Makromikro d.o.o. Zagreb za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Andrea Cikojević
Ovim specijalističkim diplomskim radom analiziraju se financijski izvještaji poduzeća Makromikro d.o.o. iz Zagreba za razdoblje od četiri posljednje godine, za koje su završena financijska izvješća i koje su nam dostupne, od 2013. godine do 2016. godine. Osim provedene vertikalne i horizontalne financijske analize, izdvojeni su i financijski pokazatelji koji daju odgovor na pitanja o uspješnosti poslovanja u promatranom razdoblju, ali i može li Makromikro u budućnosti poslovati...
Analiza izloženosti banaka kreditnom riziku
Analiza izloženosti banaka kreditnom riziku
Marijo Galić
Ovaj diplomski rad referira se na problematiku izloženosti banaka kreditnom riziku. Banke su u svom poslovanju izložene mnogobrojnim rizicima. Upravljanje rizicima u bankarstvu ima za cilj, izbjeći nesolventnost banke i maksimizirati stopu prinosa na kapital. Osnova financijskog upravljanja sastoji se u dobrom i učinkovitom upravljanju aktivom i pasivom. Krediti i drugi plasmani klijentima predstavljaju najvažniju sastavnicu aktive banke. Oko 80% bilance banaka otpada na kreditni rizik,...
Analiza kreditne sposobnosti korporativnih klijenata u Zagrebačkoj banci d.d.
Analiza kreditne sposobnosti korporativnih klijenata u Zagrebačkoj banci d.d.
Boris Lolić
Tema je ovog rada određivanje kreditne sposobnosti korporativnih klijenata u Zagrebačkoj banci d.d. U radu se teorijski dio, koji nam definira pojam kredita, kamatne stope, analize kreditne sposobnosti, te sam pojam banke kao institucije, kombinira s praktičnim dijelom u kojemu je opisano kako jedna banka, u ovom slučaju Zagrebačka banka d.d., provodi plasman kredita na tržište te rizik povrata kredita svodi na minimum. Na temelju procedura i procjene kreditnog rizika kojima se banka...
Analiza otvorenih investicijskih fondova ZB Investa
Analiza otvorenih investicijskih fondova ZB Investa
Antonio Tonković
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza problematike razdvajanja otpada u hrvatskim kućanstvima
Analiza problematike razdvajanja otpada u hrvatskim kućanstvima
Andrea Varmuža Ježić
U današnjem potrošačkom društvu otpad je sve veći problem. Porast stanovništva, sve veća potrošnja i tehnološki napredak u velikoj mjeri pridonose stvaranju povećane količine otpada koji je potrebno adekvatno zbrinuti. Otpad ozbiljno ugrožava okoliš i zdravlje ljudi, bilo da se on gomila, nalazi u podzemnim vodama ili spaljivanjem širi atmosferom. U svijetu, pa tako i Republici Hrvatskoj, podiže se svijest o odgovornom ponašanju i stvaranju čišćeg okoliša. Otpad se ne...
Analiza projekta „Učionica budućnosti“ kao rezultat suradnje Varaždinske županije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Analiza projekta „Učionica budućnosti“ kao rezultat suradnje Varaždinske županije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Valentina Zagorac
U današnje vrijeme sve je izraženija potreba za obrazovanjem zasnovanom na metodama koje primjenjuju informacijsko-komunikacijske tehnologije, suvremenih nastavnih sredstava i kvalitete nastave te je u skladu s tim proizašla ideja ovog rada. Učionica budućnosti može se definirati kao učionica koja učenike stavlja u središte nastavnog procesa i potiče kreativnost, komunikaciju, samostalnost i kritičko mišljenje uz korištenje modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija....
Analiza promocijskih aktivnosti kompanije Lidl
Analiza promocijskih aktivnosti kompanije Lidl
Ivana Prajo Gojsilović
Napredak tehnologije omogućio je da kompanije uspostavljaju puno jednostavniju komunikaciju s kupcima. Upravo iz tog razloga, mnoge velike kompanije danas ulažu zaista značajna sredstva u provođenje promocijskih aktivnosti putem različitih medija, kako bi u svakom trenutku bili što bliže potencijalnim kupcima. Bez obzira na raspoloživa sredstva i veličinu kompanije, neosporna je činjenica da su promocijske aktivnosti danas vrlo važna karika na putu do ostvarenja zadanih poslovnih...

Paginacija