Pages

Analiza CROBEX-a u razdoblju od 2012. do 2017.
Analiza CROBEX-a u razdoblju od 2012. do 2017.
Marijan Milovac
Burze su organizirana mjesta diljem svijeta na kojima se trguje vrijednosnim papirima. Sam odnos ponude i potražnje na tržištu kapitala ovisi o rastu i padu cijena vrijednosnih papira. Na tržištu kapitala pojavljuje se veći broj vrijednosnih papira, a razlikuju se po svojoj vrijednosti i stupnju rizika. Upravo su zbog toga burzovni indeksi opći pokazatelji stanja na tržištu, a izraženi su numerički. Pomoću burzovnih indeksa moguće je pratiti ponašanje određenih grupa ...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Hrvatski telekom d.d. za razdoblje od 2015. do 2017. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Hrvatski telekom d.d. za razdoblje od 2015. do 2017. godine
Helena Anić
Cilj istraživanja je analiza financijskih izvještaja poduzeća Hrvatski Telekom d.d. za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Rezultati financijske analize sadržavati će informacije o financijskom položaju, uspješnosti i sigurnosti poslovanja poduzeća, koje mogu biti osnova za donošenje poslovnih odluka širokom krugu korisnika. Za uspoređivanje podataka koristi se horizontalna analiza, a za prikaz u strukturi koristi se vertikalna analiza. Za utvrđivanje uspješnosti i sigurnosti...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. od 2014. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. od 2014. do 2016. godine
Ana Lukač
Tema ovoga rada je analiza financijskih izvještaja kao jedan od alata u poslovnom procesu poduzeća koja se provodi radi sagledavanja ekonomske i financijske snage, te potencijalnih perspektiva i trendova u položaju poduzeća. Uobičajenim postupcima i instrumentima analize financijskih izvještaja, odnosno horizontalnom i vertikalnom analizom te analizom financijskih pokazatelja podrobno je obrađena analiza financijskih izvještaja na primjeru prehrambenog poduzeća Kraš d.d. ...
Analiza financijskih izvještaja tvrtke Makromikro d.o.o. Zagreb za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja tvrtke Makromikro d.o.o. Zagreb za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Andrea Cikojević
Ovim specijalističkim diplomskim radom analiziraju se financijski izvještaji poduzeća Makromikro d.o.o. iz Zagreba za razdoblje od četiri posljednje godine, za koje su završena financijska izvješća i koje su nam dostupne, od 2013. godine do 2016. godine. Osim provedene vertikalne i horizontalne financijske analize, izdvojeni su i financijski pokazatelji koji daju odgovor na pitanja o uspješnosti poslovanja u promatranom razdoblju, ali i može li Makromikro u budućnosti poslovati...
Analiza izloženosti banaka kreditnom riziku
Analiza izloženosti banaka kreditnom riziku
Marijo Galić
Ovaj diplomski rad referira se na problematiku izloženosti banaka kreditnom riziku. Banke su u svom poslovanju izložene mnogobrojnim rizicima. Upravljanje rizicima u bankarstvu ima za cilj, izbjeći nesolventnost banke i maksimizirati stopu prinosa na kapital. Osnova financijskog upravljanja sastoji se u dobrom i učinkovitom upravljanju aktivom i pasivom. Krediti i drugi plasmani klijentima predstavljaju najvažniju sastavnicu aktive banke. Oko 80% bilance banaka otpada na kreditni rizik,...
Analiza kreditne sposobnosti korporativnih klijenata u Zagrebačkoj banci d.d.
Analiza kreditne sposobnosti korporativnih klijenata u Zagrebačkoj banci d.d.
Boris Lolić
Tema je ovog rada određivanje kreditne sposobnosti korporativnih klijenata u Zagrebačkoj banci d.d. U radu se teorijski dio, koji nam definira pojam kredita, kamatne stope, analize kreditne sposobnosti, te sam pojam banke kao institucije, kombinira s praktičnim dijelom u kojemu je opisano kako jedna banka, u ovom slučaju Zagrebačka banka d.d., provodi plasman kredita na tržište te rizik povrata kredita svodi na minimum. Na temelju procedura i procjene kreditnog rizika kojima se banka...
Analiza otvorenih investicijskih fondova ZB Investa
Analiza otvorenih investicijskih fondova ZB Investa
Antonio Tonković
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza promocijskih aktivnosti poduzeća Zvijezda d.d.
Analiza promocijskih aktivnosti poduzeća Zvijezda d.d.
Antonio Popić
Ovaj specijalistički diplomski rad analizira promocijske aktivnosti poduzeća Zvijezda d.d. Rad ispituje moraju li se i zašto promocijske aktivnosti poduzeća Zvijezda d.d. unaprijediti i još više prilagoditi potrošačima. Promocija je proces komuniciranja između poduzeća i kupaca s ciljem da se stvori pozitivan stav o prodajnom asortimanu, čime bi potrošače trebalo navesti da pri kupnji daju prednost upravo tim proizvodima. Promocijski miks u trgovini ostvaruje se pomoću četiri...
Analiza stavova zaposlenika hrvatskih poduzeća o povećanju ukupne uspješnosti poslovanja korištenjem procesnog pristupa u poslovnom upravljanju
Analiza stavova zaposlenika hrvatskih poduzeća o povećanju ukupne uspješnosti poslovanja korištenjem procesnog pristupa u poslovnom upravljanju
Kristina Janković
Procesni pristup u poslovnom upravljanju definira se kao holistički pristup upravljanju koji podrazumijeva sustavno utvrđivanje, razumijevanje i upravljanje poslovnim procesima organizacije sa svrhom optimiziranja i poboljšavanja poslovanja. U ovom se specijalističkom diplomskom radu analiziraju stavovi ispitanika o povećanju ukupne uspješnosti poslovanja korištenjem procesnog pristupa u poslovnom upravljanju. U radu su teorijski obrađene teme vezane uz procesni pristup i koncept...
Analiza stavova zaposlenika poduzeća Lafargeholcim d.o.o. o mogućim učincima korištenja e-računa na optimaciju poslovanja odjela
Analiza stavova zaposlenika poduzeća Lafargeholcim d.o.o. o mogućim učincima korištenja e-računa na optimaciju poslovanja odjela
Liana Kohle
Cilj ovog rada je istražiti prednosti i nedostatke te izazove integracije e-računa, kao i percepciju zaposlenika odjela upravljanja dobavljačima LafargeHolcim o njegovim funkcionalnostima. E-račun sustav uključuje elektroničku razmjenu računa koristeći sustav elektroničke razmjene podataka (EDI) među poslovnim partnerima i u današnje vrijeme nameće se kao standard. Omogućava tvrtkama ostvarivanje značajne financijske uštede, kao i pozitivan utjecaj na okoliš. Okvir prednosti...
Analiza tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj
Analiza tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj
Goran Božić
Rad ne sadrži sažetak.

Pages