Pages

Reaktivno upravljanje krizom na primjeru AGROKORA d.d.
Reaktivno upravljanje krizom na primjeru AGROKORA d.d.
Robert Vulić
Poslovna kriza definira se kao neplanirani i neželjen proces ograničenoga trajanja i mogućnosti utjecaja, koji šteti primarnim ciljevima, s ambivalentnim ishodom. Radi se o situaciji u kojoj se poduzeće nađe vlastitom krivnjom, donoseći loše poslovne odluke i pod utjecajem vanjskih faktora, čime se ugrožava njegov opstanak. Kriza je zapravo situacija koja predstavlja točku preokreta nekog razvoja ili naglu promjenu jedne ili više temeljnih varijabli što dovodi u opasnost...
Regulatorne mjere Basel III sporazuma u Republici Hrvatskoj
Regulatorne mjere Basel III sporazuma u Republici Hrvatskoj
Krešimir Jerin
Rad ne sadrži sažetak.
Rizici korištenja kriptovaluta
Rizici korištenja kriptovaluta
Bruno-Marino Milić
Rad ne sadrži sažetak.
Rizici primanja instrumenata osiguranja plaćanja na primjeru koncerna Agrokor
Rizici primanja instrumenata osiguranja plaćanja na primjeru koncerna Agrokor
Marina Galić
U ovome radu analiziraju se rizici preuzimanja instrumenata osiguranja plaćanja na aktualnom primjeru koncerna Agrokor. Rad je prvi cjeloviti prikaz tijeka krize u koncernu Agrokor u kontekstu preuzimanja instrumenata osiguranja plaćanja, mjenica i zadužnica. Upravo su postupci dobavljača i vjerovnika vezani uz ove instrumente, prvo aktivacija zadužnica, a onda pregovori o prisilnoj naplati mjenica najvećim dijelom pridonijeli najznačajnijim pomacima u rješavanju financijske krize u...
Rizici ulaganja u dionice na Zagrebačkoj burzi
Rizici ulaganja u dionice na Zagrebačkoj burzi
Marko Rak
U ovome radu govorit će se o vrstama rizika koji su prisutni kod ulaganja u dionice na Zagrebačkoj burzi. Neki od tih rizika su tržišni rizik, psihološki rizik, rizik likvidnosti, rizik volatilnosti cijene i brojni drugi koji će se podrobnije obraditi u nastavku rada. Nadalje, u ovome radu objasnit će se i načini i metode redukcije rizika, poput diversifikacije portfelja, distribucije vjerojatnosti i tehničke i fundamentalne analize. Isto tako, dotaknut će se i moderna teorija...
Rješavanje konflikta u prodaji
Rješavanje konflikta u prodaji
Olivera Matić
U radu se govori o rješavanju konflikata između klijenata i prodajnog osoblja. U tu svrhu, najprije se govori o prodaji, te se njezina uloga i značaj tumači s aspekta prodaje kao funkcije, odnosno prodaje kao poslovne funkcije. Sadržaj funkcije prodaje treba temeljiti na osnovnim poslovima u kojima su sadržane aktivnosti koje se izvršavaju na operativnoj razini. Takve aktivnosti podrazumijevaju analizu promjenu motiva i sadržaja potražnje kupca, analizu globalnih kretanja u ponudi i...
Rješavanje uredskih konflikata
Rješavanje uredskih konflikata
Dijana Vujić Horvat
Rad ne sadrži sažetak.
Sigurnost informacijskih sustava
Sigurnost informacijskih sustava
Marko Vešligaj
Rad ne sadrži sažetak.
Situacijska analiza proizvoda Cockte kroz franšizno poslovanje
Situacijska analiza proizvoda Cockte kroz franšizno poslovanje
Domagoj Zrinušić
Glavna definicija franšize prema IFA-i glasi: „U franšizingu, franšizodavatelji (osoba ili tvrtka koja daje dozvole za treću osobu za vođenje poslovanja pod svojim oznakama) ne nudi samo specifične proizvode i usluge koji će biti ponuđeni od strane franšize (osoba ili tvrtka kojoj je izdana dozvola za poslovanje pod zaštićenim imenom franšize) ali i pružiti im operacijski sustav, marku i podršku.“1Prema Hisrichu i suradnicima, licenciranje definiramo kao sporazum između...
Socijalno poduzetnišvo u Republici Hrvatskoj
Socijalno poduzetnišvo u Republici Hrvatskoj
Patricija Macukić
Rad ne sadrži sažetak.

Pages