Pages

Planiranje poslovanja poduzeća i mjerenje uspješnosti u HEP d.d.
Planiranje poslovanja poduzeća i mjerenje uspješnosti u HEP d.d.
Marijana Šantić
Rad ne sadrži sažetak.
Ponovno kreiranje marke proizvoda
Ponovno kreiranje marke proizvoda
Kristian Jurišić
Rad ne sadrži sažetak.
Poslovne politike i strategija banaka u kreditiranju segmenta stanovništva u Hrvatskoj
Poslovne politike i strategija banaka u kreditiranju segmenta stanovništva u Hrvatskoj
Vjeran Matešić
Specijalistički diplomski rad obrađuje opću analizu poslovnih (kreditnih) politika i strategija upravljanja poslovnim (kreditnim) rizicima kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj s osvrtom na kreditiranje segmenta stanovništva. Također, ovaj rad pokriva opću analizu njihovog poslovnog okruženja s naglaskom na zakonsku regulativu i njezin utjecaj na profitabilnost i stabilnost kreditnih institucija, kao i cijelog bankarskoga sektora. Hipotetski gledano, radi se o specijalističkom...
Poslovni turizam grada Zagreba
Poslovni turizam grada Zagreba
Aleksandar Kauzlarić
Turizam kao pojava modernog doba interpretira ukupnost pojava i odnosa iz putovanja i boravka posjetitelja, a izazvan je povećanom potrebom za odmorom i užitkom te promjenom klime. Međutim, današnjica podrazumijeva puno kompleksnije potrebe za putovanjima, pa iz toga i proizlaze razne vrste i oblici turizma. Jedan od segmenata tržišta koji potrebu za putovanjima nalazi u susretima u okviru poslovnih odnosa i odsjedanju u nekom drugom mjestu izvan svojega mjesta rada jest tzv. poslovni...
Postupak sklapanja ugovora u obveznom pravu
Postupak sklapanja ugovora u obveznom pravu
Luka Miletić
Rad ne sadrži sažetak.
Povijesni razvoj Europske Unije i izazovi u budućnosti
Povijesni razvoj Europske Unije i izazovi u budućnosti
Ivan Trlin
Rad ne sadrži sažetak.
Pravni i financijski aspekti digitalnih valuta središnjih banaka i njihov utjecaj na monetarnu ekonomiju
Pravni i financijski aspekti digitalnih valuta središnjih banaka i njihov utjecaj na monetarnu ekonomiju
Ivan Pavlović
Tema diplomskog rada su „Pravni i financijski aspekti digitalnih valuta središnjih banaka i njihov utjecaj na monetarnu ekonomiju“. Rad je podijeljen na šest poglavlja uz uvod i zaključak, a obrađuje digitalne valute središnjih banaka i njihov utjecaj na monetarnu ekonomiju. U radu se analizira i istražuje pojam digitalnih valuta, njihova pojava i sistematizacija te financijski i pravni pogled na istu. Cilj rada je opisati pravne i financijske aspekte digitalnih valuta, s naglaskom...

Pages