Pages

Vrste rizika i upravljanje rizicima u osiguranju
Vrste rizika i upravljanje rizicima u osiguranju
Mislac Ćurković
Rad ne sadrži sažetak.
Zeleni marketing na primjeru hotela Villa Dvor - Eko hotela
Zeleni marketing na primjeru hotela Villa Dvor - Eko hotela
Patricija Gerbec
Rad ne sadrži sažetak.
Zlato kao sigurna valuta
Zlato kao sigurna valuta
Ivana Jagić
Zlato je jedan od prvih metala koje je čovjek počeo obrađivati. Zbog svoje uočljive sjajne žute boje vrlo je rano pronađeno u prirodi. U današnjem svijetu od cjelokupnog iskopanog zlata oko 85% se obrađuje u nakit, 12% se troši u industrijskoj primjeni (elektronika, medicina, optika), a preostalih 3% zlata završi pohranjeno u trezorima banaka. Zlato je od davnina simbol blagostanja, ogledalo slave, časti, bogatstva i moći. Sredstvo je čuvanja vrijednosti preko 2000 godina....
Značaj investicijskih fondova u strategiji poslovnih banaka Republike Hrvatske
Značaj investicijskih fondova u strategiji poslovnih banaka Republike Hrvatske
Iva Mabić
U ovom specijalističkom radu je istražena uloga i utjecaj depozitara u procesu upravljanja portfeljem investicijskog fonda. Analizirano je kretanje broja investicijskih fondova i strukture imovine investicijski fondova u Republici Hrvatskoj kroz određeno razdoblje te je dan prikaz zakonskih i drugih ograničenja ulaganja za investicijske fondove. Uloga depozitne banke prikazana je kroz Zakon o otvorenih investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakonom o alternativnim...
Značaj marketing miks koncepcije u kamping turizmu
Značaj marketing miks koncepcije u kamping turizmu
Bruno Kruljac
Rad ne sadrži sažetak.
Značaj motivacije zaposlenika na primjeru malog poduzeća
Značaj motivacije zaposlenika na primjeru malog poduzeća
Jadranka Radičević
Rad ne sadrži sažetak.
Četiri faze modernog strategijskog menadžmenta
Četiri faze modernog strategijskog menadžmenta
Matej Kraljević
Ovim radom istraţuje se proces strategijskog menadžmenta i njegove četiri faze, koje, ako se pravilno izvedu i provedu, organizacijama osiguravaju bolju budućnost. Ova tema je vaţna zato što današnje organizacije posluju u dinamičnom i neizvjesnom okruženju prepunom stalnih promjena koje od svake organizacije zahtijevaju da na njih adekvatno reagira, a pravilno proveden proces strategijskog menadžmenta upravo to im i omogućuje. Moderni strategijski menadžment usmjerava odluke,...
Žene u poduzetništvu
Žene u poduzetništvu
Andreja Lasić
Rad ne sadrži sažetak.
Životni ciklus projekta i primjena logičke matrice
Životni ciklus projekta i primjena logičke matrice
Elma Velić
Projekt je niz jedinstvenih, složenih i povezanih aktivnosti koje imaju jedan cilj ili svrhu i koje se moraju dovršiti do određenog vremena, unutar proračuna i prema specifikaciji. Također, može se reći da je projekt privremena aktivnost, što znači da ima svoj početak i svoj kraj. Upravljanje projektima može se definirati kao primjena znanja, vještina, alata i tehnika u projektnim aktivnostima radi ostvarenja određenoga projektnog zahtjeva. Velika pažnja mora se posvetiti i...
Životno osiguranje kao jedan od načina štednje pojedinca
Životno osiguranje kao jedan od načina štednje pojedinca
Maja Bogović
Životno osiguranje na hrvatskom tržištu osiguranja iz godine u godinu sve je vaţnije. Ljudski ţivot je nepredvidiv te ga treba zaštititi i osigurati. Ugovor o ţivotnom osiguranju omogućuje pojedincima da se na vrijeme pobrinu o vlastitoj budućnosti, ali i o budućnosti svoje obitelji. Prvi dio procesa osiguranja života je slanje ponude pojedincu. Nakon što pojedinac prihvati ponudu, osiguravajuće društvo izrađuje policu osiguranja. Polica prati ugovor o osiguranju te je...

Pages