master's thesis
Poslovne politike i strategija banaka u kreditiranju segmenta stanovništva u Hrvatskoj

Vjeran Matešić (2016)
Libertas International University