Pages

Osiguravanje usjeva i nasada
Osiguravanje usjeva i nasada
Marin Ivaštinović
U ovome specijalistiĉkom diplomskom radu opisani su predmeti osiguranja s posebnim osvrtom na osiguranje usjeva i nasada kao dio neţivotnih osiguranja. U radu se obraĊuje trenutaĉna zastupljenost poljoprivrednog osiguranja, osiguranja usjeva i nasada kod hrvatskih poljoprivrednika. K tome, naglasak će se staviti na vaţnost upotrebe softvera „Agrivi“ za praćenje poljoprivredne proizvodnje kao jednog od kljuĉnih alata za praćenje šteta nastalih na poljima kod osiguranja usjeva i...
Planiranje poslovanja poduzeća i mjerenje uspješnosti u HEP d.d.
Planiranje poslovanja poduzeća i mjerenje uspješnosti u HEP d.d.
Marijana Šantić
Rad ne sadrži sažetak.
Ponovno kreiranje marke proizvoda
Ponovno kreiranje marke proizvoda
Kristian Jurišić
Rad ne sadrži sažetak.
Poslovne politike i strategija banaka u kreditiranju segmenta stanovništva u Hrvatskoj
Poslovne politike i strategija banaka u kreditiranju segmenta stanovništva u Hrvatskoj
Vjeran Matešić
Specijalistički diplomski rad obrađuje opću analizu poslovnih (kreditnih) politika i strategija upravljanja poslovnim (kreditnim) rizicima kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj s osvrtom na kreditiranje segmenta stanovništva. Također, ovaj rad pokriva opću analizu njihovog poslovnog okruženja s naglaskom na zakonsku regulativu i njezin utjecaj na profitabilnost i stabilnost kreditnih institucija, kao i cijelog bankarskoga sektora. Hipotetski gledano, radi se o specijalističkom...
Poslovni turizam grada Zagreba
Poslovni turizam grada Zagreba
Aleksandar Kauzlarić
Turizam kao pojava modernog doba interpretira ukupnost pojava i odnosa iz putovanja i boravka posjetitelja, a izazvan je povećanom potrebom za odmorom i užitkom te promjenom klime. Međutim, današnjica podrazumijeva puno kompleksnije potrebe za putovanjima, pa iz toga i proizlaze razne vrste i oblici turizma. Jedan od segmenata tržišta koji potrebu za putovanjima nalazi u susretima u okviru poslovnih odnosa i odsjedanju u nekom drugom mjestu izvan svojega mjesta rada jest tzv. poslovni...
Postupak sklapanja ugovora u obveznom pravu
Postupak sklapanja ugovora u obveznom pravu
Luka Miletić
Rad ne sadrži sažetak.
Povijesni razvoj Europske Unije i izazovi u budućnosti
Povijesni razvoj Europske Unije i izazovi u budućnosti
Ivan Trlin
Rad ne sadrži sažetak.
Pregovaranje u različitim kulturama
Pregovaranje u različitim kulturama
Marina Orlović
Rad ne sadrži sažetak.

Pages