Pages

Ekološki aspekt održivog turizma
Ekološki aspekt održivog turizma
Simon Hojsak
Rad ne sadrži sažetak.
Etika u poslovanju
Etika u poslovanju
Vjekoslav Sršek
Rad ne sadrži sažetak.
Financiranje malih i srednjih poduzeća
Financiranje malih i srednjih poduzeća
Nataša Mahmet Dujmović
Rad ne sadrži sažetak.
Gospodarske posljedice nastale urušavanjem brane Vaiont u Italiji
Gospodarske posljedice nastale urušavanjem brane Vaiont u Italiji
Sanja Mrazić
Krizu možemo okarakterizirati kao proces, stanje ili događaj koji može nanijeti nepopravljivu štetu društvu, pojedincu i organizaciji. Loše upravljanje kriznim situacijama i nespremno suočavanje s različitim vrstama krize, dovodi do materijalnih, a nerijetko i do ljudskih žrtava kao i do kraha poduzeća. Krizni menadžment odgovoran je za uspješno upravljanje krizama. Kod svake krizne situacije, reakcija menadžmenta stavlja se na prvo mjesto kako bi se kriza riješila na...
Hedging kao strategija zaštite od rizika u međunarodnom poslovanju
Hedging kao strategija zaštite od rizika u međunarodnom poslovanju
Kristina Kozić
U posljednjih dvadesetak godina došlo je do naglog razvoja financijskih tržišta te proširenja poslovanja domacih tvrtki na meunarodna tržišta. Proces globalizacije rezultirao je povecanjem rizika u poslovanju tvrtke. Kako bi se tvrtke zaštitile od rizika s kojima se susrecu tijekom poslovanja te da bi opstale u takvim uvjetima, hedging postaje važan instrument za upravljanje rizicima. Izvedeni financijski instrumenti razvijeni su upravo s ciljem zaštite od promjene cijena u...
Integrirana tržišna komunikacija usmjerena prema djeci
Integrirana tržišna komunikacija usmjerena prema djeci
Ante Landeka
Rad ne sadrži sažetak.
Internetska trgovina
Internetska trgovina
Martina Šare
Rad ne sadrži sažetak.
Interni marketing u bankama
Interni marketing u bankama
Martina Stanić
Sve veća usredotočenost na potrošače, osobito posljednjih godina, doživljava širenje kako u svim uslužnim djelatnostima, tako i u bankama. Osjeća se prisutnost sve veće dinamičnosti u samim potrebama korisnika financijskih usluga i upravo je iz tog razloga neophodan razvitak dugoročnih poslovnih odnosa s klijentima kako bi banke bile i ostale profitabilne. Kroz suvremene trendove globalnog tržišnog okruženja pred poslovne subjekte bit će postavljeni sve veći zahtjevi te...

Pages