Paginacija

Stavovi mladih prema odjevnim robnim markama
Stavovi mladih prema odjevnim robnim markama
Maja Duvnjak
U ovom radu predmet je ponašanje mladih potrošača, odnosno njihovi stavovi prema odjevnim robnim markama. Cilj rada je bio utvrditi stavove mladih prema odjevnim robnim markama te dobivene spoznaje povezati s teorijskim znanjima iz područja ponašanja potrošača. Provedeno je anketno istraživanje na srednjoškolcima, polaznicima gimnazije (N = 60) u Virovitici. Dobiveni rezultati ukazuju na to da robne marke imaju određenu ulogu u životu mladih. Pokazalo se da postoje preferencije...
Strategija kartičnog poslovanja na primjeru PBZ Card-a
Strategija kartičnog poslovanja na primjeru PBZ Card-a
Darija Smolić
U ovom specijalističkom diplomskom radu istraţuju se sastavnice trţišta platnih kartica u Hrvatskoj te platno prometna infrastruktura za kartično poslovanje. Zatim se analizira poslovni model PBZ Card-a te se istraţuje na koji način funkcionira. Pritom se ţeli ukazati na značaj kartičnog poslovanja u Hrvatskoj te vaţnost uspješne implementacije strategije na primjeru kartičnog poslovanja PBZ Card-a. Konačno, istraţuju se trendovi koji utječu na budućnost plaćanja te uloga...
Strategija poslovanja poduzeća Kogra d.o.o. u uvjetima krize
Strategija poslovanja poduzeća Kogra d.o.o. u uvjetima krize
Tamara Lacković
Danas poslovno okruženje karakteriziraju dinamične promjene u društvu i tehnologiji, brz napredak u znanosti, učinci globalizacije, razvoj međunarodnog tržišta, konkurencija, itd. U takvim uvjetima poslovanja neupitno je da svaka poslovna organizacija podliježe krizama. Bez obzira na uzrok pojave krize, svaka kriza može ozbiljno ugroziti sigurnost opstanka poduzeća. Da bi opstale u uvjetima krize, poduzeća se moraju brzo i učinkovito prilagoditi novonastaloj situaciji kako bi...
Strategija ulaska poduzeća na strana tržišta
Strategija ulaska poduzeća na strana tržišta
Danko Čular
Rad ne sadrži sažetak.
Strategije, taktike i organizacija prodaje poduzeća Klimaoprema d.d.
Strategije, taktike i organizacija prodaje poduzeća Klimaoprema d.d.
Petar Lažeta
Prodaja je segment od iznimne važnosti za svako poduzeće pa tako i za Klimaopremu d.d. Tvrtka je svoj fokus okrenula izvozu, zahtjevnom međunarodnom tržištu i izgradnji novih proizvodnih kapaciteta, stoga su i očekivanja od odjela prodaje značajno narasla. Danas trendovi menadžmenta prodaje idu ka uvažavanju izgradnje odnosa s kupcima, timskoj prodaji, profitabilnosti prodaje koja zahtjeva strateško planiranje programa prodaje i marketinga, vodstvo zbog kompleksnog upravljanja...
Strateško upravljanje talentima u prodaji usluga osiguranja
Strateško upravljanje talentima u prodaji usluga osiguranja
Anđelka Braica
Globalizirano i iznimno promjenjivo tržište rada zahtijeva više razine, kao i različite kombinacije stečenih kompetencija i kvalifikacija. Osim osnovnih vještina, traže se talenti s fleksibilnijim i prenosivim kompetencijama primjerenima svakoj poslovnoj situaciji. Talenti su oni koji najviše mogu doprinijeti razvoju i dostizanju ciljeva te stvaranju dodane vrijednosti za poduzeće. Zato je upravljanje talentima daleko više od pukog postavljanja prave osobe na pravo radno mjesto....
Turistička ponuda grada Ženeve
Turistička ponuda grada Ženeve
Tena Jelenski
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija