Pages

Digitalna marketinška strategija poslovnih banaka
Digitalna marketinška strategija poslovnih banaka
Tea Šargač
Bankarstvo se znatno razvilo tijekom proteklih 20 godina pogotovo u području tehnologije gdje je internet omogućio korištenje digitalnih kanala putem kojih banke nude svoje proizvode i usluge. Ubrzani razvoj tehnoloških kanala i način na koji ih ljudi koriste transformirali su ne samo način na koji pristupamo svojim informacijama i kako ih koristimo, nego kako smo u interakciji i komunikaciji jedni s drugima na globalnoj razini. Stoga je transformacija klasičnih poslovnih modela...
Digitalni marketing na primjeru poduzeća Amazon
Digitalni marketing na primjeru poduzeća Amazon
Lirie Kasolli
Rad ne sadrži sažetak.
Dioničko društvo kao oblik poslovanja
Dioničko društvo kao oblik poslovanja
Ksenija Bosak
Rad ne sadrži sažetak.
Distribucija kredita stanovništvu i makroprudencijalne mjere HNB-a
Distribucija kredita stanovništvu i makroprudencijalne mjere HNB-a
Anita Čibarić
U ovom završnom radu objašnjeni su osnovni oblici kreditiranja stanovništva putem različitih kanala distribucije kredita stanovništvu. Analizirana je zainteresiranost stanovništva za kreditima kao i njihova uporaba u različitim sferama života. Također, na primjeru različitih banaka kroz komparativnu analizu visine kamatne stope, troškova obrade kredita, elemenata osiguranja kredita te uvjeta odobravanja kredita, analizirana je ponuda odabranih kredita kako bi se pokazale razlike i...
Djeca i konflikti: djeca kao instrumenti i objekti međunarodne sigurnosti
Djeca i konflikti: djeca kao instrumenti i objekti međunarodne sigurnosti
Jelena Galijašević
Tijekom cijele povijesti čovječanstva djeca su u međunarodnoj politici prisutna u raznim ulogama. Međutim, uloge koje djeca igraju u politici rata i mira, mijenjale su se s promjenom predodžbi koje odrasli imaju o vrijednosti i ranjivosti djetinjstva. Djetinjstvo nije samo biološka kategorija već i socijalno-kulturološki konstrukt. U današnjem svijetu u kojem pokretačka moć ideja poput demokracije i slobode polako posustaje, dijete postaje novi simbol liberalnih vrijednosti i...
Društveno odgovorno tržišno komuniciranje na primjeru Avon kozmetike d.o.o.
Društveno odgovorno tržišno komuniciranje na primjeru Avon kozmetike d.o.o.
Karla Premec
Primjena društveno odgovornog poslovanja danas je sve popularnija i postala je ustaljenom praksom u razvijenom svijetu, prvenstveno zato što se pokazalo kako od ove prakse imaju koristi svi uključeni. Tako je godina 2005. proglašena Europskom godinom društvene odgovornosti. Budući da društveno odgovorno poslovanje postaje sve značajnijim elementom u postizanju konkurentnosti i efikasnog poslovanja suvremenih poduzeća, postavlja se pitanje tendencije društvene odgovornosti u...
Edukacija fizioterapeuta za digitalnu praksu u fizioterapiji
Edukacija fizioterapeuta za digitalnu praksu u fizioterapiji
Ana Marija Terze
Djelatnost fizioterapije ubrzano se razvija u cijelom svijetu, a njenom razvoju značajno pridonosi digitalna tehnologija i stručno znanje fizioterapeuta. Fizioterapeuti obrazovanje za praksu stječu na preddiplomskim, postdiplomskim i doktorskim studijima. Razvoj obrazovnih programa za digitalnu praksu postaje sve važniji, jer se modaliteti liječenja pod utjecajem digitalne tehnologije sve više mijenjaju. Transformaciju fizioterapeutski usluga i obrazovanja snažno je potaknula...
Ekološki aspekt održivog turizma
Ekološki aspekt održivog turizma
Simon Hojsak
Rad ne sadrži sažetak.
Etika suvremenih oružanih sukoba na primjeru sukoba u Afganistanu
Etika suvremenih oružanih sukoba na primjeru sukoba u Afganistanu
Mario Mlinarić
U radu se obrađuje uporaba suvremenih sustava i moralnost njihove uporabe na primjeru oružanog sukoba u Afganistanu. Suvremeni sustavi kao što su borbene bespilotne letjelice i pametne bombe sve se više koriste u sukobima današnjice. Spomenuti sustavi najčešće se uporabljuju u urbanim sredinama, gdje se vrlo teško provodi jasna proporcionalnost i diskriminacija temeljem teorije pravednog rata i međunarodnog ratnog prava. Promjene u načinima djelovanja kao i povećana razorna moć...
Etika u poslovanju
Etika u poslovanju
Vjekoslav Sršek
Rad ne sadrži sažetak.
Europski tečajni mehanizam (ERM II) - monetarni i fiskalni kriteriji u dinamici operativne prilagodbe Republike Hrvatske
Europski tečajni mehanizam (ERM II) - monetarni i fiskalni kriteriji u dinamici operativne prilagodbe Republike Hrvatske
Hana Ćatović
Cilj ovog rada bio je prikazati položaj Republike Hrvatske u odnosu na europodručje kao i operativnu prilagodbu koja je na tom putu očekuje. Na tom putu analizirani su monetarni i fiskalni kriteriji RH, odnosno stavljeni u odnos s kriterijima nominalne konvergencije koje je svaka država obvezna ispuniti kako bi dokazala dostatnu razinu nominalne konvergencije za ulazak u monetarnu uniju. U fokus razmatranja kriterija konvergencije stavljen je europski tečajni mehanizam budući da je...

Pages