Pages

Mogućnost primjene spoznaja iz područja umjetne inteligencije na komunikacijski proces u diplomaciji
Mogućnost primjene spoznaja iz područja umjetne inteligencije na komunikacijski proces u diplomaciji
Henrika Vilović
Rad analizira mogućnosti i ulogu umjetne inteligencije u području diplomatskoga komuniciranja, što je ilustrirano i detaljnije analizirano na suvremenim primjerima iz međunarodne prakse. U 21. stoljeću svijet je globalno povezaniji, a mogućnosti komunikacije su pristupačnije nego ikada. Primjenom spoznaja iz područja umjetne inteligencije u diplomatskoj djelatnosti, komunikacijsko-tehnološka revolucija uvela je nove načine komuniciranja kao nove strategije utjecanja na društvo,...
Moralno opravdanje terorizma u anarhističkom pokretu
Moralno opravdanje terorizma u anarhističkom pokretu
Karlo Seke
Suvremene rasprave o etici terorizma uglavnom su usmjerene na analizu terorističkih djela počinjenih u dvadesetom i dvadeset i prvom stoljeću, ignorirajući ili pak smještajući anarhistički terorizam pod „kišobran“ revolucionarnog nasilja. Predmet je ovog rada moralna analiza terorizma koji su počinili anarhisti od 1890. do 1920. godine. Prvi dio rada analizirat će teorijsku podlogu anarhizma ne bismo li ukazali kako je anarhizam ideološki pogodan za upotrebu političkog...
Motivacija za rad
Motivacija za rad
Sara Ostojić
Rad ne sadrži sažetak.
Motivacija zaposlenika i funkcije menadžmenta
Motivacija zaposlenika i funkcije menadžmenta
Dora Karasman
Rad ne sadrži sažetak.
Motivacija zaposlenika ključ uspjeha
Motivacija zaposlenika ključ uspjeha
Suzana Čuljak
Rad ne sadrži sažetak.
Najveći maloprodajni lanci u svijetu i EU
Najveći maloprodajni lanci u svijetu i EU
Jasminka Sabljak Lončarić
Rad ne sadrži sažetak.
Negativna obilježja u turizmu
Negativna obilježja u turizmu
Lana Borovac
Rad ne sadrži sažetak.
Novac - od pojave do suvremenih oblika
Novac - od pojave do suvremenih oblika
Renato Marković
Rad ne sadrži sažetak.
Nove tehnologije u trgovačkim lancima
Nove tehnologije u trgovačkim lancima
Rosanda Gojak
Rad ne sadrži sažetak.
Novi doprinosi strategiji održivog razvoja turizma u Republici Hrvatskoj
Novi doprinosi strategiji održivog razvoja turizma u Republici Hrvatskoj
Ivan Kaselj
U ovom se završnomu radu nastojalo doći do odgovora na pitanje kako bi trebala izgledati strategija održivog razvoja turizma u Republici Hrvatskoj i je li ona uopće ostvariva. U prvom dijelu rada ukratko je prikazana povijest turizma i napose povijest hrvatskog turizma u svrhu ukazivanja na potrebu za održivim razvojem turizma. U drugom dijelu opisana je strategija održivog razvoja, s naglaskom na 17 ciljeva održivog razvoja iznesenih u Agendi 2030. Ti se ciljevi mogu primijeniti i na...
Obiteljsko poduzetnišvo
Obiteljsko poduzetnišvo
Valentina Demo
Rad ne sadrži sažetak.

Pages