Pages

Osiguravanje usjeva i nasada
Osiguravanje usjeva i nasada
Marin Ivaštinović
U ovome specijalistiĉkom diplomskom radu opisani su predmeti osiguranja s posebnim osvrtom na osiguranje usjeva i nasada kao dio neţivotnih osiguranja. U radu se obraĊuje trenutaĉna zastupljenost poljoprivrednog osiguranja, osiguranja usjeva i nasada kod hrvatskih poljoprivrednika. K tome, naglasak će se staviti na vaţnost upotrebe softvera „Agrivi“ za praćenje poljoprivredne proizvodnje kao jednog od kljuĉnih alata za praćenje šteta nastalih na poljima kod osiguranja usjeva i...
Otkup vlastitih dionica
Otkup vlastitih dionica
Ivo Divizić
Rad ne sadrži sažetak.
Planiranje poslovanja poduzeća i mjerenje uspješnosti u HEP d.d.
Planiranje poslovanja poduzeća i mjerenje uspješnosti u HEP d.d.
Marijana Šantić
Rad ne sadrži sažetak.
Pokret Marche: program i politika
Pokret Marche: program i politika
Katarina Borovac Trkulja
Trenutno vodeća stranka francuske politike, iako tek nedavno dolazi u javnost, otpočetka bilježi pobjede na predsjedničkim i parlamentarnim izborima te provodi snažne reforme u svrhu stvaranja budućnosti za buduće generacije temeljene na prosperitetu, jednakosti i zdravom okruženju. Najsnažniji zagovornik suverene Europe, francuski predsjednik Emmanuel Macron, u svojim programima i govorima često raspravlja o idejama zelene tranzicije, digitalizacije, socioekonomskim reformama i...
Politička korektnost zapadnih demokracija
Politička korektnost zapadnih demokracija
Dagmar Tomičić
Politička korektnost nastala je kao utopijska ideja čija je glavna namjera bila ukidanje uvredljivog govora s ciljem izjednačavanja svih skupina u društvu bez obzira na razlikovne faktore poput spola, dobi, rase, vjerske i seksualne orijentacije... Postoje razni problemi koji onemogućavaju ostvarivanje takvog neutralnog govora kakvog predlaže politička korektnost, a to su: nepostojanje vrhovnog autoriteta koji odlučuje o tome koji su izrazi prihvatljivi ili neprihvatljivi, konflikt...
Ponovno kreiranje marke proizvoda
Ponovno kreiranje marke proizvoda
Kristian Jurišić
Rad ne sadrži sažetak.
Poslovne politike i strategija banaka u kreditiranju segmenta stanovništva u Hrvatskoj
Poslovne politike i strategija banaka u kreditiranju segmenta stanovništva u Hrvatskoj
Vjeran Matešić
Specijalistički diplomski rad obrađuje opću analizu poslovnih (kreditnih) politika i strategija upravljanja poslovnim (kreditnim) rizicima kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj s osvrtom na kreditiranje segmenta stanovništva. Također, ovaj rad pokriva opću analizu njihovog poslovnog okruženja s naglaskom na zakonsku regulativu i njezin utjecaj na profitabilnost i stabilnost kreditnih institucija, kao i cijelog bankarskoga sektora. Hipotetski gledano, radi se o specijalističkom...

Pages