Pages

Upravljanje projektom i životnim ciklusom projekta na primjeru rekonstrukcije HE "Zakučac"
Upravljanje projektom i životnim ciklusom projekta na primjeru rekonstrukcije HE "Zakučac"
Helena Krčelić-Šimović
Glavni predmet ovog rada obuhvaća životni ciklus, odnosno faze kroz koje prolazi svaki projekt. Projekt je vremenski određen poduhvat poduzet da stvori unikatni proizvod ili uslugu. Projekt ima tri osnovna međusobno uvjetovana elementa: zadatak, resurs, vrijeme. Svrha projekta je proizvesti željenu promjenu – u ponašanju ljudi, u načinu na koji sustav funkcionira ili načinu rada neke institucije. Karakteristično je za projekt da se bavi problemom ili potrebama specifične grupe...
Upravljanje projektom na primjeru proizvodnje lješnjaka
Upravljanje projektom na primjeru proizvodnje lješnjaka
Andrej Odorčić
Projekt je vremenski određena aktivnost s ciljem da proizvede određeni proizvod, uslugu ili rezultat. Za uspješno vođenje projekta potrebno je odabrati prikladan skup procesa na temelju složenosti, veličine, vremenskog okvira, iskustva projektne ekipe, rizika, dostupnosti resursa, količine dostupnih informacija, organizacijske zrelosti na području primjene i upravljanja projektima. Nakon što projekt završi, ostaju rezultati implementacije projekta. Upravljanje projektom zadaća je...
Upravljanje projektom uvođenje PONIP-a - provedba ovrhe nad nekretninama i pokretninama
Upravljanje projektom uvođenje PONIP-a - provedba ovrhe nad nekretninama i pokretninama
Andreja-Marija Bartolić
U ovome radu prikazana je procedura upravljanja projektom od ideje do implementacije u sustav. Projekt podrazumijeva izradu proizvoda ili usluge koja do trenutka uvođenja nikada nije bila u praksi te je novost na tržištu prodaje koja ujedno podrazumijeva primjenu novih tehnologija. Osnovna svrha je osigurati lakšu dostupnost informacija o predmetima prodaje, veća transparentnost u provođenju postupka prodaje i općenito povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka. Trendovi i...
Uspješnost prodaje Hrvatskih brendova u uvjetima krize
Uspješnost prodaje Hrvatskih brendova u uvjetima krize
Lucija Kirin
Rad ne sadrži sažetak.
Utjecaj industrije vjenčanja na razvoj turizma u Hrvatskoj - brendiranje turističke destinacije
Utjecaj industrije vjenčanja na razvoj turizma u Hrvatskoj - brendiranje turističke destinacije
Diana Katarina Grbavac
U industriji vjenčanja odnedavno se razvija novi fenomen takozvanih destinacijskih vjenčanja, koja označavaju vjenčanja koja se održavaju u destinaciji udaljenoj od mjesta prebivališta mladenaca, zajedno s njihovim uzvanicima, a koji obično ostvare više od jednog noćenja u toj destinaciji kako bi prisustvovali proslavi njihovog vjenčanja. Time automatski dolazi do raznih turističkih i gospodarskih aktivnosti (prijevoz, smještaj, hrana, konzumacija u obližnjim trgovinama,...
Utjecaj klimatskih promjena na djelatnost osiguranja
Utjecaj klimatskih promjena na djelatnost osiguranja
Paula Pejić
U posljednjim se desetljećima globalna klima znatno promijenila što je utjecalo na ljudsko društvo i prirodu. Ugrožavanje ravnoteže globalnoga ekološkog sustava i sve intenzivnije klimatske promjene neki su od najvećih izazova čovječanstva. Očekuje se da će klimatske promjene dovesti do većih temperatura, smanjenja količina oborina, smanjenja vlažnosti zraka, povećanja Sunčeva zračenja što će uzrokovati brojne posljedice. Klimatske promjene su globalni izazov koji...
Utjecaj kreditnog rizika na poslovanje Zagrebačke banke d.d.
Utjecaj kreditnog rizika na poslovanje Zagrebačke banke d.d.
Ana Bašić
Tema diplomskog rada jest „Utjecaj kreditnog rizika na poslovanje Zagrebaĉke banke d.d.“ Rad je podijeljen na sedam poglavlja, ukljuĉujući uvodni dio i zakljuĉak, a obraĊuje poslovne i kreditne rizike te kreditna osiguranja. Radom se analizira i komentira kreditno poslovanje banaka te vaţnost pri odreĊivanju kreditne sposobnosti i kreditne analize duţnika s ciljem smanjenja izloţenosti banke potencijalnom kreditnom riziku. Cilj rada jest opisati sustav upravljanja bankovnim...

Pages