Kohle, Liana: Analiza stavova zaposlenika poduzeća Lafargeholcim d.o.o. o mogućim učincima korištenja e-računa na optimaciju poslovanja odjela

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja