Paginacija

Kriza kao poticaj za uspješnije poslovanje
Kriza kao poticaj za uspješnije poslovanje
Ana Raič
Poslovne krize predstavljaju neţeljena, ali ne i neoĉekivana, stanja u ţivotu svakog poslovnog subjekta - one su dogaĊaji s dramatiĉnim, katkad i katastrofalnim uĉinkom. Kriza nije samo ozbiljna situacija koja vuĉe korak unatrag, kriza je i kvalitetan izazov koji, ukoliko se na njega zna odgovoriti, zasigurno donosi dugoroĉne pozitivne okolnosti. U konaĉnici, krizom obiĉno završava jedna faza poslovanja i poĉinje druga, ako je tvrtka spremna zaokrenuti njezin tok u pozitivnom smjeru.
Kulturna diplomacija Republike Koreje u 21. stoljeću
Kulturna diplomacija Republike Koreje u 21. stoljeću
Ira Borojević
Republika Koreja u posljednja 3 desetljeća, a posebno u zadnjih nekoliko godina, istaknula kao država s nevjerojatnom brzinom porasta međunarodnog zanimanja za svoju kulturu i način života. Bilo da je riječ o umjetničkom stvaralaštvu, poput glazbe i filma, ili o velikim industrijama, poput kozmetičke i tehnološke, na dnevnoj smo bazi svjedoci sve veće prisutnosti korejskog sadržaja u svakodnevnom životu. Cilj ovog rada jest istražiti na koje je točno načine Južna Koreja...
Logistika povrata u poduzeću Lipkom d.o.o.
Logistika povrata u poduzeću Lipkom d.o.o.
Tena Strganac
Rad ne sadrži sažetak.
Makroprudencijalna politika i komparativna analiza instrumenata monetarne politike ECB-a i HNB-a
Makroprudencijalna politika i komparativna analiza instrumenata monetarne politike ECB-a i HNB-a
Josipa Jakšić
Globalna financijska kriza dovela je do potrebe za reformiranjem kompletnog financijskog sustava. Veoma aktualnom temom postaje makroprudencijalna politika čiji su temelji tek u nastajanju. Kroz rad je istaknuta povezanost makroprudencijalne i monetarne politike te njihova učinkovitost u suzbijanju financijskih rizika. Komparativnom analizom instrumenata monetarne politike ESB-a i HNB-a detaljno je prikazano kako su se i kojim instrumentima i mjerama koristile navedene središnje banke u...
Marketing grada Varaždina kao turističke destinacije
Marketing grada Varaždina kao turističke destinacije
Sandra Pokos
Rad ne sadrži sažetak.
Marketing otoka Lokruma
Marketing otoka Lokruma
Marko Ilić
Potrebno je razumjeti što su marketing i marketinške koncepcije, a vezano uz to i društveno odgovorno poslovanje na koje se trebaju oslanjati sve turistiĉke destinacije, pa i otok Lokrum. Objašnjeno je porijeklo i definicija pojma turistiĉke destinacije kako bi se lakše tumaĉila daljnja problematika. Kaţe se da je turistiĉka destinacija odreĊena uţa ili šira prostorna cjelina u kojoj se ostvaruje turistiĉki promet, a ta cjelina moţe biti svako mjesto koje raspolaţe...
Marketinško istraživanje tržišta na primjeru grada Zagreba
Marketinško istraživanje tržišta na primjeru grada Zagreba
Petra Kurajica
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija