Paginacija

Europski tečajni mehanizam (ERM II) - monetarni i fiskalni kriteriji u dinamici operativne prilagodbe Republike Hrvatske
Europski tečajni mehanizam (ERM II) - monetarni i fiskalni kriteriji u dinamici operativne prilagodbe Republike Hrvatske
Hana Ćatović
Cilj ovog rada bio je prikazati položaj Republike Hrvatske u odnosu na europodručje kao i operativnu prilagodbu koja je na tom putu očekuje. Na tom putu analizirani su monetarni i fiskalni kriteriji RH, odnosno stavljeni u odnos s kriterijima nominalne konvergencije koje je svaka država obvezna ispuniti kako bi dokazala dostatnu razinu nominalne konvergencije za ulazak u monetarnu uniju. U fokus razmatranja kriterija konvergencije stavljen je europski tečajni mehanizam budući da je...
Fenomen staklenog stropa žena menadžerica
Fenomen staklenog stropa žena menadžerica
Gabriela Marijanović
Ovaj rad daje prikaz zastupljenosti žena u top menadžmentu u svijetu i Republici Hrvatskoj. No, pored toga, najveći naglasak u diplomskom radu stavljen je na prikaz nevidljive barijere poznate kao fenomen staklenog stropa za žene, kao top menadžere te na uklanjanje te iste barijere. U radu je provedeno istraživanje na uzorku (N=435), od čega je (N=243; 55.9 %) ženskog spola te (N=192; 44.1 %) muškog spola. Istraživanjem stavova i mišljenja ispitanika o zastupljenosti i pravima...
Financiranje malih i srednjih poduzeća
Financiranje malih i srednjih poduzeća
Nataša Mahmet Dujmović
Rad ne sadrži sažetak.
Fizikalna terapija osoba s miastenijom gravis
Fizikalna terapija osoba s miastenijom gravis
Antea Stojić
Miastenija gravis neizlječiva je autoimuna bolest acetilkolinske spojnice koja se najviše predstavlja kao cjelokupna mišićna slabost u tijelu te stoga većina osoba s miastenijom gravis vodi sedentarni način života. Takav način života dovodi do smanjenja mišićne snage koja predstavlja jednu od posljedica miastenije gravis. U ovom sustavnom pregledu nalaze se istraživanja koja prikazuju rezultate fizikalne terapije, treninga snage, respiratornih treninga, treninga balansa i upitnik...
Fizioterapija bolesnika tijekom i nakon liječenja transplantacijom krvotvornih matičnih stanica
Fizioterapija bolesnika tijekom i nakon liječenja transplantacijom krvotvornih matičnih stanica
Martina Ilić
Fizioterapija kao iznimno mlada struka ima velik raspon djelovanja. U ovome su radu prikazani tijek liječenja hematološkoga bolesnika transplantacijom krvotvornih matičnih stanica od pripreme za transplantaciju do razdoblja nakon transplantacije, palijativna skrb te problemi i komplikacije koje se pri tome javljaju. Rad se također temelji na novonastalim promjenama nakon transplantacije krvotvornim matičnim stanicama, kao što su promjene na muskoloskeletnom sustavu u obliku pojave...
Fizioterapija u oporavku pacijenta nakon koronavirusne bolesti COVID-19
Fizioterapija u oporavku pacijenta nakon koronavirusne bolesti COVID-19
Elisa Starčević
Post COVID-19 sindrom podrazumijeva stanje osobe koja je preboljela COVID-19 bolest i kod koje je ova bolest ostavila posljedice. Ovo opservacijsko istraživanje obuhvatilo je 111 ispitanika (pacijenata) koji su se zbog kliničkih simptoma nakon preboljele bolesti COVID- 19 javili u Post COVID-19 dnevnu bolnicu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničke bolnice Dubrava te kod kojih je fizijatar indicirao fizioterapiju. Rezultati istraživanja pokazali su da je visoki postotak...
Globalizacija i epidemija AIDS-a
Globalizacija i epidemija AIDS-a
Elena Žilić Džeba
Zarazne bolesti predstavljaju zdravstvenu prijetnju na globalnoj razini. Kroz povijest civilizacije niti jedna država nije bila imuna na katastrofalne posljedice izbijanja epidemija, te se razvija svijest o potrebi za međunarodnom suradnjom u borbi protiv zaraznih bolesti. S razvojem globalizacije razvijaju se i zarazne bolesti, ali i njihova otpornost na znanstvene metode njihova sprječavanja. HIV/AIDS od svojih početaka predstavlja veliki znanstveni, ali i socijalni izazov s kojim je...
Gospodarske posljedice nastale urušavanjem brane Vaiont u Italiji
Gospodarske posljedice nastale urušavanjem brane Vaiont u Italiji
Sanja Mrazić
Krizu možemo okarakterizirati kao proces, stanje ili događaj koji može nanijeti nepopravljivu štetu društvu, pojedincu i organizaciji. Loše upravljanje kriznim situacijama i nespremno suočavanje s različitim vrstama krize, dovodi do materijalnih, a nerijetko i do ljudskih žrtava kao i do kraha poduzeća. Krizni menadžment odgovoran je za uspješno upravljanje krizama. Kod svake krizne situacije, reakcija menadžmenta stavlja se na prvo mjesto kako bi se kriza riješila na...
Hedging kao strategija zaštite od rizika u međunarodnom poslovanju
Hedging kao strategija zaštite od rizika u međunarodnom poslovanju
Kristina Kozić
U posljednjih dvadesetak godina došlo je do naglog razvoja financijskih tržišta te proširenja poslovanja domacih tvrtki na meunarodna tržišta. Proces globalizacije rezultirao je povecanjem rizika u poslovanju tvrtke. Kako bi se tvrtke zaštitile od rizika s kojima se susrecu tijekom poslovanja te da bi opstale u takvim uvjetima, hedging postaje važan instrument za upravljanje rizicima. Izvedeni financijski instrumenti razvijeni su upravo s ciljem zaštite od promjene cijena u...
Humanitarne intervencije i ljudska prava
Humanitarne intervencije i ljudska prava
Petra Đivić
Isprepletena i iznimno, u zajedničkom spoju, zamršena područja humanitarnih intervencija i ljudskih prava fluidna su tema rasprave s razlikama u tumačenju takvih intervencija vezano s legalnošću, legitimnošću, i učinkovitošću istih. Kompleksan međuodnos dvaju dualnih pojmova odražava moralni, ali i praktični izazov za međunarodnu zajednicu s težnjom stvaranja svijeta u kojemu zaštita ljudskih prava stoji kao nepokolebljiv stup globalne solidarnosti. Iz tog ćemo se razloga u...
Inicijativa triju mora - iskoristivost potencijala koridora sjever-jug
Inicijativa triju mora - iskoristivost potencijala koridora sjever-jug
Zvonimir Milošević
Inicijativa triju mora moderna je inačica višestoljetne ideje koja je zaživjela 2016. godine. U prošlosti je cilj povezivanja zemalja, koje se nalaze u srednjoj i istočnoj Europi, bio sigurnosne prirode. Samo ujedinjeni mogli su se oduprijeti ugrozi koju predstavljaju moćni susjedi poput Njemačke i Rusije. Dvadeseto stoljeće pokazalo je svu surovost međunarodnih odnosa i ponašanja moćnih prema razjedinjenima. Narodi srednje i istočne Europe patili su pod nacističkom vladavinom...

Paginacija