Paginacija

Analiza uspješnosti provedbe projekta navodnjavanja "IRRI"
Analiza uspješnosti provedbe projekta navodnjavanja "IRRI"
Ana Šimunčić
U ovom radu analizira se uspješnost provedbe projekta navodnjavanja „IRRI“. Na području Republike Hrvatske proteklih godina zabilježene su velike suše, koje negativno utječu na poljoprivrednu proizvodnju smanjujući prinose. Proizvođači zbog toga gube sposobnost daljnjeg ulaganja u povećanje proizvodnje ili ulaganja u nove tehnologije. Ovim projektom dokazano je da se uz pomoć EU fondova može dobiti potpora za ulaganje u navodnjavanje, kojom će se za vrijeme sušnog razdoblja...
Anti EU populizam - slučaj Michel Barnier
Anti EU populizam - slučaj Michel Barnier
Marta Dežmalj
U proteklom desetljeću, egzogeni događaji i vanjski uvjeti pogodovali su rastu populizma jer je značajan dio svijeta prošao kroz najdužu ekonomsku recesiju i krizu u jednom stoljeću. Takve su krize korijeni populizma, kako povijesno tako i suvremeno. U tom smislu su pojedine populističke političke stranke predstavile jedinstveni nativistički odgovor na gospodarsku i političku krizu. Primjećuje se da globalizacija, koja zahvaća mnoge od ovih trendova, pruža plodno tlo za...
Anticipativno upravljanje krizom tvrtke Patričar d.o.o.
Anticipativno upravljanje krizom tvrtke Patričar d.o.o.
Marijan Živković
Promjene su neminovne bilo da predstavljaju opasnost, rizik, kriznu situaciju ili postaju izazov i prilika za uspjeh. Izazovi modernog menadžmenta izvor su promjena s kojima se kontinuirano suočava i mogu nastupiti brzo, a neke postepeno. Prevladavanje otpora promjenama zahtijeva razmatranje i postupanje u smislu ublažavanja ili uklanjanja njegovih posljedica u poslovanju. Proces upravljanja rizicima jedan je od instrumenata upravljanja krizom, koji mora biti integriran u cjelokupan...
Anticipativno upravljanje poslovnom krizom u pekarskoj industriji RH na primjeru poduzeća "Pekarna Vikend" Popovača
Anticipativno upravljanje poslovnom krizom u pekarskoj industriji RH na primjeru poduzeća "Pekarna Vikend" Popovača
Kristina Prenkaj
Kriza se može definirati kao neplanirani i neželjeni proces koji traje određeno vrijeme. Na nju je moguće djelomično utjecati, ugrožava organizacijsku sposobnost preživljavanja, onemogućuje postizanje ciljeva i opstanak organizacije. Krizne situacije nastaju neočekivano, i tu dolazi do izražaja specifičnost kriznog menadžmenta, jer on sustavu rukovođenja postavlja zadatke koji ne odgovaraju standardnom načinu rada organizacije. Ovisno o tome u kojoj fazi je kriza identificirana...
Apeli u oglašavanju
Apeli u oglašavanju
Ivana Rumbak
Rad ne sadrži sažetak.
Asirsko pitanje od Prvog svjetskog rata do kraja 20. stoljeća
Asirsko pitanje od Prvog svjetskog rata do kraja 20. stoljeća
Adriana Bjelan
Rad ne sadrži sažetak.
BDPpc u interakciji izravnih stranih ulaganja i domaćih monetarnih uvjeta
BDPpc u interakciji izravnih stranih ulaganja i domaćih monetarnih uvjeta
Edin Bilalić
Ovaj se rad fokusira na istraživanje veze između BDP-per capita, izravnih stranih ulaganja i domaćih monetarnih uvjeta. Analiziranjem izvora i podataka ranijih istraživanja utvrđena je pozitivna korelacija između navedenih predmeta istraživanja. Od ranije je poznato kako postoji pozitivna veza između BDP-a per capita i izravnih stranih ulaganja. Korelacija koja se očituje kroz povećanje izravnih stranih investicija koje često rezultira povećanjem ekonomskih aktivnosti država...
Benchmarking poslovni procesi na primjerima iz prakse
Benchmarking poslovni procesi na primjerima iz prakse
Marin Mustapić
Rad ne sadrži sažetak.
Bitcoin kao oblik digitalne valute i elektroničkog plaćanja
Bitcoin kao oblik digitalne valute i elektroničkog plaćanja
Ivana Šimić
Bitcoin je sustav elektroničkog plaćanja kojeg je u uporabu pustio Satoshi Nakamoto. Objavljen je 2008. godine, a 2009. je postavljen kao open-source program. Sustav je peer-to-peer što znači da korisnici mogu trgovati izravno, bez posrednika. Transakcije provjeravaju čvorovi (korisnici) u mreži te se one nakon provjere pohranjuju u javno distribuiranu knjigu koja se naziva blok-lanac. Sustav koristi vlastitu jedinicu koji se naziva bitcoin. Bitcoin ne kontroliraju ni centralne banke,...
Brendiranje i brending u turizmu na primjeru hotelske kuće Aminess
Brendiranje i brending u turizmu na primjeru hotelske kuće Aminess
Mladen Knežević
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija