Paginacija

Promocija Makarske rivijere kao turističke destinacije
Promocija Makarske rivijere kao turističke destinacije
Božo Škarić
Rad ne sadrži sažetak.
Promotivne aktivnosti trgovačkih lanaca u Republici Hrvatskoj
Promotivne aktivnosti trgovačkih lanaca u Republici Hrvatskoj
Nikolina Cvitković
Poduzeća se koriste različitim promocijskim alatima da bi komunicirali sa ciljnim tržištima. Uloga promocije je da komunicira s pojedincima, skupinama ili organizacijama te da izravno ili neizravno olakšava razmjenu informirajući i uvjeravajući ih da prihvate proizvode, usluge ili ideje. Promocija svojim djelovanjem utječe na svijest potrošača, kreira uvjerenja i stavove o proizvodima i uslugama, stoga je njezina važnost neizbježna u izučavanju marketinškog spleta. Tvorac...
Razlika u pregovaračkim tehnikama između Istoka i Zapada
Razlika u pregovaračkim tehnikama između Istoka i Zapada
Marin Vidas
Rad ne sadrži sažetak.
Razvoj ekološkog turizma na otoku Hvaru
Razvoj ekološkog turizma na otoku Hvaru
Marija Buqaj
Rad ne sadrži sažetak.
Razvoj obiteljskog poduzetništva na primjeru Gavrilovića d.o.o.
Razvoj obiteljskog poduzetništva na primjeru Gavrilovića d.o.o.
Antonio Korošec
Rad ne sadrži sažetak.
Razvoj čečenskog pokreta otpora (1990.-2020.)
Razvoj čečenskog pokreta otpora (1990.-2020.)
Ivan Keča
U radu se analizira razvoj čečenskog pokreta otpora u razdoblju od 1990. do 2020. godine. Cilj rada je prezentirati najvažnije događaje kroz povijest te postupnu ideološku transformaciju čečenske ideje. U radu se koriste kvalitativne metode istraživanja, odnosno metode deskripcije, analize i sinteze. Teorijski okvir rada iznosi vrste, karakteristike i faze pobuna s ciljem kategoriziranja čečenske pobune te se također bavi terorizmom od kojeg je čečenski pokret otpora neodvojiv,...
Reaktivno upravljanje krizom na primjeru AGROKORA d.d.
Reaktivno upravljanje krizom na primjeru AGROKORA d.d.
Robert Vulić
Poslovna kriza definira se kao neplanirani i neželjen proces ograničenoga trajanja i mogućnosti utjecaja, koji šteti primarnim ciljevima, s ambivalentnim ishodom. Radi se o situaciji u kojoj se poduzeće nađe vlastitom krivnjom, donoseći loše poslovne odluke i pod utjecajem vanjskih faktora, čime se ugrožava njegov opstanak. Kriza je zapravo situacija koja predstavlja točku preokreta nekog razvoja ili naglu promjenu jedne ili više temeljnih varijabli što dovodi u opasnost...
Regulatorne mjere Basel III sporazuma u Republici Hrvatskoj
Regulatorne mjere Basel III sporazuma u Republici Hrvatskoj
Krešimir Jerin
Rad ne sadrži sažetak.
Rizici korištenja kriptovaluta
Rizici korištenja kriptovaluta
Bruno-Marino Milić
Rad ne sadrži sažetak.
Rizici primanja instrumenata osiguranja plaćanja na primjeru koncerna Agrokor
Rizici primanja instrumenata osiguranja plaćanja na primjeru koncerna Agrokor
Marina Galić
U ovome radu analiziraju se rizici preuzimanja instrumenata osiguranja plaćanja na aktualnom primjeru koncerna Agrokor. Rad je prvi cjeloviti prikaz tijeka krize u koncernu Agrokor u kontekstu preuzimanja instrumenata osiguranja plaćanja, mjenica i zadužnica. Upravo su postupci dobavljača i vjerovnika vezani uz ove instrumente, prvo aktivacija zadužnica, a onda pregovori o prisilnoj naplati mjenica najvećim dijelom pridonijeli najznačajnijim pomacima u rješavanju financijske krize u...

Paginacija