Paginacija

Pregovaranje u različitim kulturama
Pregovaranje u različitim kulturama
Marina Orlović
Rad ne sadrži sažetak.
Pregovaranje u različitim kulturama
Pregovaranje u različitim kulturama
Matea Malec
Rad ne sadrži sažetak.
Prezentacije prema uputama Stevea Jobsa
Prezentacije prema uputama Stevea Jobsa
Darko Verić
Rad ne sadrži sažetak.
Pribavljanje ljudskih potencijala
Pribavljanje ljudskih potencijala
Lahorka Domitrović
Rad ne sadrži sažetak.
Prikaz procesa ulaska Hrvatske u Europsku uniju
Prikaz procesa ulaska Hrvatske u Europsku uniju
Ante Kasalo
Rad ne sadrži sažetak.
Primjena Kaizen koncepta u upravljanju hotelima u Republici Hrvatskoj
Primjena Kaizen koncepta u upravljanju hotelima u Republici Hrvatskoj
Nives Cavrić
U današnjem svijetu, gdje se turističko tržište kontinuirano mijenja i usavršava, i hoteli i hotelijerstvo moraju se prilagođavati promjenama, a to znači raditi na vlastitom usavršavanju, bilo da se radi o kvalitetnoj brizi za goste i njihove potrebe ili cjelokupnoj organizaciji. Jedan od sustava kojim se omogućava kontinuirano utjecanje na stalno poboljšanje je Kaizen sustav. Kaizen je sustav koji se temelji na promjenama i uvođenju inovacija u poslovne procese te većoj ...
Primjena regresijske analize u ekonomiji na primjeru HP-Hrvatske pošte d.d.
Primjena regresijske analize u ekonomiji na primjeru HP-Hrvatske pošte d.d.
Ivana Telebar
Regresijska analiza predstavlja koristan alat u predikciji budućih događaja temeljem kojeg je poslovnim subjektima olakšano donošenje kvalitetnijih poslovnih odluka. Sve složeniji poslovni sustavi, globalizacija i nepredvidivost koja predstavlja najvažnije obilježje svijeta zahtijevaju alate i modele koji su u mogućnosti barem približno opisati buduće događaje te minimalizirati poslovne rizike i smanjiti neizvjesnost na najmanju moguću mjeru. Sve što pripada kategoriji...
Primjene odredbi GDPR-a u prijenosu osobnih podataka izvan EU
Primjene odredbi GDPR-a u prijenosu osobnih podataka izvan EU
Damir Kordiš
Rad ne sadrži sažetak.
Proces nabave u poslovima uvoza na odabranom primjeru
Proces nabave u poslovima uvoza na odabranom primjeru
Nina Novotni
Rad ne sadrži sažetak.
Promocija Makarske rivijere kao turističke destinacije
Promocija Makarske rivijere kao turističke destinacije
Božo Škarić
Rad ne sadrži sažetak.
Promotivne aktivnosti trgovačkih lanaca u Republici Hrvatskoj
Promotivne aktivnosti trgovačkih lanaca u Republici Hrvatskoj
Nikolina Cvitković
Poduzeća se koriste različitim promocijskim alatima da bi komunicirali sa ciljnim tržištima. Uloga promocije je da komunicira s pojedincima, skupinama ili organizacijama te da izravno ili neizravno olakšava razmjenu informirajući i uvjeravajući ih da prihvate proizvode, usluge ili ideje. Promocija svojim djelovanjem utječe na svijest potrošača, kreira uvjerenja i stavove o proizvodima i uslugama, stoga je njezina važnost neizbježna u izučavanju marketinškog spleta. Tvorac...

Paginacija